piątek, 18 Styczeń 2019, 06:36

Ferie tuż, tuż…

Ferie tuż, tuż…

poniedziałek, 12 Styczeń 2015, 09:48 Kategoria: Gmina Kamień Pomorski, rozrywka

W czasie ferii zimowych Urząd Miasta w Kamieniu Pomorskim organizuje półkolonie zimowe dla dzieci w wieku 6 – 13 lat.

W trakcie wypoczynku organizator zapewnia profesjonalną opiekę pedagogiczną, bogatą tematykę prowadzonych zajęć dostosowaną do wieku dzieci, materiały niezbędne do realizacji programu, wyjazdy na basen i łyżwy oraz dwudaniowy obiad.

Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w terminie od 19.01.2015 r. do 30.01.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi, ul. Wolińska 9 w Kamieniu Pomorskim.

Całkowity koszt za dziesięciodniowy pobyt dziecka wynosi 200 złotych. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 509 780 886.

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc.

 

Krzysztof Zakrzewski

Regulamin rekrutacji na półkolonie zimowe 2015 r.

 1. Półkolonie zimowe odbędą się w terminie od 19.01.2015 r. do 30.01.2015 r. .
 2. Koszt pobytu dziecka na półkolonii wynosi 200,00 zł.
 3. Nabór na półkolonie rozpoczyna się 18 grudnia 2014 r. .
 4. Pierwszeństwo w korzystaniu z półkolonii mają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kamień Pomorski.
 5. Od 18 grudnia 2014 r. wydawane są karty rekrutacyjne na półkolonie.
 6. Wpis dziecka na półkolonie odbywa się po dostarczeniu dowodu wpłaty oraz  całkowicie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. (dz. u. 2009 nr 218 poz. 1696).
 7. Obowiązek poprawnego wypełnienia karty kwalifikacyjnej spoczywa na wypełniającym kartę.
 8. O przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Dodatkowe informacje udzielane będą pod nr tel. 509 780 886.
 10. Program półkolonii oraz podział uczestników na grupy podany będzie na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się przed rozpoczęciem półkolonii.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału dzieci na grupy.
 12. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż dostępna liczba miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa, z której przyjmowane będą dzieci w przypadku zwolnienia się miejsca.
Ferie tuż, tuż… Reviewed by on . W czasie ferii zimowych Urząd Miasta w Kamieniu Pomorskim organizuje półkolonie zimowe dla dzieci w wieku 6 – 13 lat. W trakcie wypoczynku organizator zapewnia W czasie ferii zimowych Urząd Miasta w Kamieniu Pomorskim organizuje półkolonie zimowe dla dzieci w wieku 6 – 13 lat. W trakcie wypoczynku organizator zapewnia Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

scroll to top