poniedziałek, 25 październik 2021, 09:57

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Wolin » Sołtysi debatują nad ważnymi dla mieszkańców problemami
Sołtysi debatują nad ważnymi dla mieszkańców problemami

Sołtysi debatują nad ważnymi dla mieszkańców problemami

czwartek, 24 Listopad 2011, 17:17 Kategoria: Gmina Wolin, polityka, społeczeństwo

W dniu 15 listopada 2011 r. z inicjatywy Burmistrza Wolina odbyła się kolejna narada z sołtysami. Przedmiotem spotkania były istotne problemy gminy, a mianowicie:

– przygotowanie dróg gminnych i powiatowych do zimy,

– funkcjonowanie oświetlenia ulicznego w gminie,

– informatyzacja gminy – realizacja projektu pn. „Budowa infrastruktury społeczeństwa

informatycznego na terenie Gminy Wolin”,

– właściwe wydatkowanie funduszu sołeckiego.

 

W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kamieniu Pomorskim – pan Marcin Kwiatkowski, Kierownik Rejonu Energetycznego w Międzyzdrojach (w zastępstwie Dyrektora Rejonu Energetycznego) – pan January Jarząbek, przedstawiciel firmy Internet Partner – pan Artur Sobiesiński oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolinie – pani Emilia Kwiecińska – kierownik Referatu Gospodarczego, pani Halina Grądz – główna księgowa.

Pan Marcin Kwiatkowski omówił przygotowania Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Stwierdził, że utrzymywane będą w czasie zimy drogi w oparciu o opracowany plan utrzymania dróg. Ze względu na drożność szlaków komunikacyjnych w powiecie opracowano kategoryzację dróg, które w zależności od kategorii będą odśnieżane w odpowiedniej kolejności. Poinformował również, że w drodze przetargu publicznego, do zimowego utrzymania dróg w powiecie, została wyłoniona firma Pana Daniela Kruczka z Wolina.  Sołtysi otrzymali nr telefonu do kontaktu w sprawach utrzymania dróg powiatowych podczas zimy – 91 38 232 03.

Sołtysi zawnioskowali o przekazanie powiatowego planu utrzymania zimowego dróg.

Pani Emilia Kwiecińska – kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że gminny plan zimowego utrzymania dróg nie uległ zmianie. Realizacja odśnieżania dróg gminnych odbywać się będzie w ścisłym współdziałaniu z sołtysami. Sołtysi pozytywnie ocenili ubiegłoroczną akcję odśnieżania dróg gminnych, natomiast do odśnieżania dróg powiatowych zgłosili wiele krytycznych uwag, dotyczącej przede wszystkim niskiej jakości odśnieżania.

Ponadto sołtysi zgłosili do Dyrektora ZDP wiele wniosków w zakresie gospodarowania drogami powiatowymi, a przede wszystkim brak reakcji na wnioski sołtysów.

Sekretarz Gminy stwierdził, że do Zarządu Dróg Powiatowych kierowano wnioski oraz zapraszano na spotkania, jednak postulaty pozostawały bez odpowiedzi do dziś.  Udział Dyrektora ZDP w Wolinie jest pierwszym spotkaniem z sołtysami gminy Wolin i dlatego sołtysi po raz pierwszy mogli złożyć wnioski w imieniu swoich mieszkańców. Sekretarz Gminy zapowiedział, że wnioski zgłoszone w sprawie dróg będą przekazane do realizacji  Dyrektora ZDP Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Kierownik Rejonu Energetycznego – pan January Jarząbek – omówił funkcjonowanie oświetlenia ulicznego w gminie Wolin. Sołtysi przedstawili uwagi dotyczące braku lamp ulicznych w ważnych miejscach dla mieszkańców wsi, a przede wszystkim niezadowolenie w zakresie czasu funkcjonowania oświetlenia. Często lampy świecą w dzień, co obciąża budżet gminy, a zakład energetyczny osiąga nieuzasadnione dochody. Sołtysi wnioskowali o skuteczne rozwiązanie problemu czasu oświetlenia dróg. Sołtysi z Warnowa i Ładzina wnioskowali o przycięcie gałęzi drzew wzdłuż linii energetycznych, które powodują częste przerwy w dostawie prądu. Zebrani zgłosili wniosek w zakresie usprawnienia prac wykonywanych przez zakład energetyczny. Zaproponowano, aby przyjeżdżający na interwencję monterzy  kontaktowali się z sołtysem danej wsi.

Kierownik January Jarząbek poinformował, że uwagi w zakresie funkcjonowania oświetlenia można przekazywać na nr bezpłatny – 991.

Pan Artur Sobiesiński – przedstawiciel firmy Inter Partner zapoznał sołtysów z projektem inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego na terenie Gminy Wolin”. Poinformował, że w przyszłym roku gmina będzie realizowała inwestycję za kwotę 1,4 mln zł, w wyniku której zostanie zainstalowany internet radiowy do świetlic wiejskich, placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych gminy.

Pani Halina Grądz – główna księgowa zobowiązała sołtysów do terminowego rozliczania z pobranych zaliczek na wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego. Podkreśliła, że środki z tego funduszu powinny być wydatkowane zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, a przede wszystkim na zadania należące do kompetencji gminy.

Pani Ilona Szkudlarek zapoznała sołtysów z warunkami przystąpienia sołtysów gminy Wolin do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz wyjazdem do Poznania na posiedzenie tego stowarzyszenia.

Sekretarz Gminy stwierdził, że funkcjonowanie świetlic wiejskich wymaga organizacyjnego uregulowania. Powołano zespół do opracowania projektu regulaminu użytkowania świetlic wiejskich, który przyczyni się do właściwego gospodarowania mieniem gminnym.

 

Autor: Stanisław Łaszcz / Sekretarz Gminy Wolin

Sołtysi debatują nad ważnymi dla mieszkańców problemami Reviewed by on . W dniu 15 listopada 2011 r. z inicjatywy Burmistrza Wolina odbyła się kolejna narada z sołtysami. Przedmiotem spotkania były istotne problemy gminy, a mianowici W dniu 15 listopada 2011 r. z inicjatywy Burmistrza Wolina odbyła się kolejna narada z sołtysami. Przedmiotem spotkania były istotne problemy gminy, a mianowici Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top