środa, 1 luty 2023, 13:29

Strona główna » WYDARZENIA » gospodarka » KAS przestrzega przed nielegalną sprzedażą alkoholu na imprezach plenerowych
KAS przestrzega przed nielegalną sprzedażą alkoholu na imprezach plenerowych

KAS przestrzega przed nielegalną sprzedażą alkoholu na imprezach plenerowych

wtorek, 11 czerwca 2019, 22:07 Kategoria: gospodarka, REGION, społeczeństwo

Produkcja, posiadanie i obrót bimbrem, jak i napojami alkoholowymi w postaci np. nalewek zawierającymi bimber – jest nielegalna.

KAS ostrzega – nie wszystkie alkoholowe „wyroby regionalne” są bezpieczne.

Imprezy plenerowe to też niebezpieczeństwo degustacji, konsumpcji lub kupna „napojów alkoholowych” zawierających szkodliwy dla zdrowia skażony alkohol etylowy (tzw. spirytus techniczny).

Okolicznościowe imprezy plenerowe, bardzo popularne w niektórych regionach kraju, często goszczą wystawców lub sprzedawców napojów alkoholowych. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że wśród nich znajdują się również ci nieuczciwi, którzy wykorzystując brak wiedzy, a często naiwność uczestników imprezy, oferują do sprzedaży bimber i inne nielegalne napoje alkoholowe.

Istnieje również niebezpieczeństwo oferowania do degustacji, konsumpcji lub sprzedaży „napojów alkoholowych” zawierających szkodliwy dla zdrowia skażony alkohol etylowy (tzw. spirytus techniczny), który organoleptycznie jest nieodróżnialny od spirytusu spożywczego, w tym również bimbru. Środowiska przestępcze wykorzystują społeczną akceptację bimbru. Oferując do sprzedaży swój wyrób, który faktycznie zawiera alkohol skażony – zachęcają klienta informując, że np. bimber „pochodzi z własnej, domowej produkcji”, że nalewkę „wyprodukowano zalewając owoce z własnego ogródka bimbrem własnej roboty” albo, że „owoce zalano spirytusem kupionym w sklepie”. Innym sposobem odwrócenia uwagi i czujności klienta jest zapewnienie, „że spirytus pochodzi z gorzelni i jest taki sam, jaki można kupić w sklepie”, „spirytus załatwił kolega, który pracuje w gorzelni” itp. W celu podniesienia atrakcyjności oferowanych napojów oraz wzbudzenia zaufania klientów – często nazywają je wyrobami regionalnymi.

Pamiętajmy, że w Polsce produkcja, posiadanie i obrót bimbrem, jak i napojami alkoholowymi w postaci np. nalewek zawierającymi bimber – jest nielegalna, bez względu na ilość i przeznaczenie. Wobec powyższego, Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że: Napoje spirytusowe podlegają obowiązkowi znakowania banderolami akcyzowymi (odpowiednio do rodzaju napoju, objętości opakowania) i tylko oznaczone takimi znakami mogą być sprzedawane na terytorium kraju. Obecność banderoli akcyzowej na opakowaniu potwierdza legalność alkoholu, a tym samym gwarantuje, że dany wyrób jest oryginalny, został wyprodukowany przez producenta danej marki oraz potwierdza zapłatę akcyzy. Brak takiego oznakowania może świadczyć o tym, że napój alkoholowy pochodzi z nielegalnego źródła*.

 

 

  1. Sprzedaż napojów alkoholowych podlega obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy rejestrującej (kasy fiskalnej)**.
  2. Sprzedawca napojów alkoholowych powinien posiadać ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta***.
  3. Promocja i reklama napojów alkoholowych innych niż piwo, jest dopuszczalna wewnątrz pomieszczeń hurtowni, na wydzielonych stoiskach lub punktach prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
  4. Zapytania dotyczące możliwości promocji napojów alkoholowych na imprezach plenerowych w tym: degustacji oraz konkursów związanych z degustacją, należy zgłaszać do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).
  5. Niektóre przepisy karne penalizują przestępczość w zakresie alkoholu. Przykładowo ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje karę grzywny za sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom. Zgodnie z tymi regulacjami karalne jest również nielegalne reklamowanie lub promocja napojów alkoholowych lub informowanie o sponsorowaniu imprezy masowej. W tym przypadku grzywna wynosi od 10 tys. do 500 tys. złotych. Natomiast na podstawie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności alko pozbawienia wolności do roku. Przy napojach alkoholowych o znacznej wartości kara pozbawienia wolności wzrasta do 2 lat.
  6. Kto odkaża alkohol etylowy lub w jakikolwiek sposób osłabia działanie środka skażającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności alko pozbawienia wolności do roku. Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (ustawa o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych).

Monitorowanie przebiegu imprez plenerowych i działania weryfikujące legalność produkcji i sprzedaży alkoholu etylowego, napojów alkoholowych, jak również legalność wykorzystania alkoholu skażonego, wykonywane przez Krajową Administrację Skarbową – są konieczne, ponieważ skupiają się na zapewnieniu należnych wpływów do budżetu państwa, równej konkurencji legalnym producentom napojów alkoholowych, a także zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom narażonym na nieuczciwość ze strony handlujących w tym miejscu napojami alkoholowymi.

Informacje o przypadkach jakichkolwiek zdarzeń, wątpliwości lub podejrzeń, co do legalności napojów alkoholowych znajdujących się na imprezie plenerowej można zgłaszać pod nr telefonu 800 060 000; 600 439 576 (całodobowo) bądź do najbliższej jednostki Służby Celno-Skarbowej lub Policji.

* Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2019 r., poz. 864).

**§4 ust. 1 pkt.1 lit. n rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2018, poz. 2519).

***Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

Małgorzata Brzoza

Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie

KAS przestrzega przed nielegalną sprzedażą alkoholu na imprezach plenerowych Reviewed by on . Produkcja, posiadanie i obrót bimbrem, jak i napojami alkoholowymi w postaci np. nalewek zawierającymi bimber - jest nielegalna. KAS ostrzega - nie wszystkie al Produkcja, posiadanie i obrót bimbrem, jak i napojami alkoholowymi w postaci np. nalewek zawierającymi bimber - jest nielegalna. KAS ostrzega - nie wszystkie al Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top