czwartek, 30 listopad 2023, 07:58

Strona główna » WYDARZENIA » polityka » Sesja świąteczno-budżetowa
Sesja świąteczno-budżetowa

Sesja świąteczno-budżetowa

piątek, 23 grudnia 2011, 10:46 Kategoria: polityka, POWIAT

22 grudnia 2011 roku (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim odbyła się najważniejsza sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim tzw. sesja budżetowa, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok. Zgodnie z uchwałą, dochody budżetu szacowane są w wysokości 47 mln. złotych zaś wydatki 45 mln. złotych w tym  291 000 złotych przeznaczono na potrzeby inwestycyjne Powiatu Kamieńskiego. Podczas sesji przedstawiono również informację od Regionalnej Izby Obrachunkowej, która oceniała projekt budżetu i nie stwierdziła żadnych niezgodności, opiniując go pozytywnie. Radni większością głosów przyjęli projekt budżetu na najbliższy rok.
Uchwała budżetowa nie była jedyną finansową uchwałą podjętą podczas obrad. Radni zadecydowali o zmianie Uchwały nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025. Przy okazji tego dokumentu rozgorzała „mocna” dyskusja. Wieloletnia prognoza finansowa ma teoretycznie obejmować projekcję zadłużenia, do wygaśnięcia ostatniego aktualnego zobowiązania, co sprawia, że prognoza długu sięga roku 2025.
W dalszej części sesji Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2011 rok, w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/223/2010 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Kamieński poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, w sprawie zmiany uchwały nr V/39/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2011 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012-2014 oraz w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdów z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kamieńskiego.
Po kilkugodzinnych obradach Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Mateusz Flotyński zamknął X Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim i zaprosił wszystkich Radnych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim na spotkanie wigilijne. Sesja z 22 grudnia zakończyła pracę radnych w 2011 roku.

Sesja świąteczno-budżetowa Reviewed by on . 22 grudnia 2011 roku (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim odbyła się najważniejsza sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorski 22 grudnia 2011 roku (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim odbyła się najważniejsza sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorski Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top