środa, 1 luty 2023, 16:42

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Kamień Pomorski » Jak jest naprawdę z ratuszem?
Jak jest naprawdę z ratuszem?

Jak jest naprawdę z ratuszem?

środa, 30 maja 2012, 09:06 Kategoria: Gmina Kamień Pomorski, gospodarka, polityka, społeczeństwo

Szanowni Państwo,

W związku z nieprawdziwymi informacjami, zawartymi w artykule p.t.: „Burmistrz zastawi ratusz ?”, opublikowanym na łamach Kuriera Szczecińskiego, w dniu 28 maja 2012 r. wyjaśniam, że stwierdzenie jakoby ratusz miał stanowić zabezpieczenie kredytu, który gmina zaciągnie na zapłatę za wybudowany port jachtowy jest nieprawdziwe.

Zamiar ustanowienia hipoteki na nieruchomości ratusza związany jest ze zmianą sposobu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o Dofinansowanie projektu budowy portu. Do tej pory takie zabezpieczenie stanowiła Umowa Poręczenia, zawarta pomiędzy Gminą Kamień Pomorski, a Polską Organizacją Turystyczną w Warszawie, która pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla osi 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z którego otrzymaliśmy dotację na budowę portu. Obowiązek takiego zabezpieczenia mają wszyscy partnerzy, realizujący inwestycje w ramach projektu Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z poręczenia na hipotekę, wynika z faktu, że poręczenie wpływa na wysokość długu publicznego gminy i ogranicza tym samym jej zdolność kredytową, co uniemożliwia realizację kolejnych zaplanowanych inwestycji, w tym przebudowy dróg. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości ratusza nie ma wpływu na wysokość długu i umożliwia gminie realizowanie następnych inwestycji ze wsparciem kredytowym.

Ponadto wyjaśniam, że z uwagi na zakończenie inwestycji budowy portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim i zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą rozliczenia większości dotacji, którą otrzymaliśmy w ramach POIG, ustanowienie hipoteki na ratuszu miejskim jest działaniem czysto formalnym i nie niesie za sobą ryzyka utraty jakichkolwiek środków, ani ryzyka zlicytowania nieruchomości.

Jan Kurowski
Koordynator Projektu
Gmina Kamień Pomorski

Jak jest naprawdę z ratuszem? Reviewed by on . Szanowni Państwo, W związku z nieprawdziwymi informacjami, zawartymi w artykule p.t.: „Burmistrz zastawi ratusz ?”, opublikowanym na łamach Kuriera Szczecińskie Szanowni Państwo, W związku z nieprawdziwymi informacjami, zawartymi w artykule p.t.: „Burmistrz zastawi ratusz ?”, opublikowanym na łamach Kuriera Szczecińskie Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top