poniedziałek, 25 wrzesień 2023, 05:14

Eksmisje TBS-u

Eksmisje TBS-u

poniedziałek, 03 lutego 2014, 16:21 Kategoria: Gmina Kamień Pomorski, gospodarka, polityka

Oświadczenie w sprawie postępowań eksmisyjnych prowadzonych przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Gminę Kamień Pomorski.

Nie jest prawdą, że Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Gmina Kamień Pomorski, dopuszczają się łamania przepisów prawa, eksmitując z lokali komunalnych niepłacących najemców. Takie sformułowanie, autorstwa jednego z Radnych, stanowi naruszenie dobrego imienia TBS i wszystkich osób w nim pracujących.

Historia schorowanej 75-latki eksmitowanej z mieszkania komunalnego przez Gminę Kamień Pomorski poruszyła mieszkańców miasta. Jednak wbrew temu co głosi Radny, ani TBS ani Gmina nie tylko nie złamały prawa [co potwierdził Sąd swoim wyrokiem], ale i nie zaniechały prób pomocy najemczyni w wybrnięciu z zaległości czynszowych.

W przypadku każdego dłużnika TBS, zgodnie z obowiązującym prawem, stosuje taką samą procedurę:

– po dwumiesięcznych zaległościach najemca otrzymuje wezwanie do zapłaty z 1miesięcznym terminem płatności,

– po trzymiesięcznych zaległościach – następuje wypowiedzenie umowy najmu, które daje jeszcze ok. 2 miesięcy na rozwiązanie problemu poprzez spłatę bądź zawarcie ugody w sprawie spłaty zadłużenia,

– po kolejnych 2-3 miesiącach od wypowiedzenia umowy TBS kieruje sprawę do Gminy z wnioskiem o przygotowanie pozwu o eksmisję,

– od dnia wejścia w życie wypowiedzenia [po 2 miesiącach od dnia otrzymania wypowiedzenia] TBS rozpoczyna naliczanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

Podobnie działo się w przypadku poruszonym w trakcie sesji przez Radnego Latawca: 15 listopada 2012 roku najemczyni otrzymała wezwanie do zapłaty na kwotę 736,05 zł z miesięcznym terminem spłaty, 18 grudnia 2012 roku TBS wysłał wypowiedzenie umowy najmu [w tym dniu zaległość wynosiła 916,94 zł co odpowiada ok. 7miesięcznym naliczeniom]. Faktury za bezumowne korzystanie z lokalu, jego dotychczasowa najemczyni, zaczęła otrzymywać od dnia 1 lutego 2013 roku. W dniu 18 marca 2013 roku zainteresowana złożyła wniosek o zawarcie ugody na spłatę powstałego zadłużenia, jednak we wniosku nie zawarła żadnych propozycji spłaty. Od marca do maja TBS wielokrotnie prosił ją o uszczegółowienie zasad ugody, bez skutku. W dniu 8 maja 2013 roku – już pisemnie – TBS wezwał osobę reprezentującą interesy dotychczasowej najemczyni do określenia warunków ugody. Żadnej propozycji spłaty nie otrzymał. W dniu 10 października 2013 roku odbyła się rozprawa z powództwa Gminy, na której Sąd wydał wyrok eksmisyjny bez prawa do lokalu socjalnego dla pozwanej oraz jej 51-letniego syna. Wyrok uprawomocnił się w dniu 5 listopada 2013 roku.

W ciągu 25 miesięcy zarządzania zasobem komunalnym przez Kamieńskie TBS najemczyni wraz z synem dokonała 2 wpłat w łącznej wysokości 250 zł. Do sierpnia 2012 roku Gmina wypłacała im dodatek mieszkaniowy wymagający jedynie 20,09 zł dopłaty do czynszu. Mimo tak niskiej kwoty, najemczyni nie regulowała opłat za mieszkanie. Nie złożyła również wniosku o kontynuację wypłaty tego świadczenia, wobec czego Gmina nie miała podstaw do świadczenia dalszej pomocy w utrzymaniu mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy nie był jedyną formą pomocy Gminy – ta starsza osoba znajduje się pod opieką gminnego OPS [posiada opiekunkę] i pielęgniarki środowiskowej, która zawodowo jest zobowiązana do informowania o zagrożeniach w sytuacji socjalno-bytowej podopiecznego. Taka informacja nigdy nie została przekazana do odpowiednich instytucji.

W związku z powyższym, nie mają żadnego uzasadnienia podnoszone pod naszym adresem zarzuty, zarówno te dotyczące łamania prawa, jak i te o rażących zaniedbaniach i ,,braku serca” dla mieszkańców miasta znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozumiejąc troskę pana Radnego, a także wierząc, że jego niefortunne wypowiedzi były spowodowane błędem w ocenie stanu faktycznego, TBS zapewnia, że w dalszym ciągu wszystkie swoje działania będzie opierał na obowiązujących przepisach, a Gmina – tak jak do tej pory – nie będzie pozostawiała mieszkańców bez niezbędnej pomocy.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA Kamienia Pomorskiego Andrzej Jędrzejewski
PREZES Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Renata Bielaszewska-Mamzer

Eksmisje TBS-u Reviewed by on . Oświadczenie w sprawie postępowań eksmisyjnych prowadzonych przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Gminę Kamień Pomorski. Nie jest prawdą, że Ka Oświadczenie w sprawie postępowań eksmisyjnych prowadzonych przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Gminę Kamień Pomorski. Nie jest prawdą, że Ka Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top