piątek, 2 czerwiec 2023, 19:57

Strona główna » REGION » Polska Fabryką Dobra

Polska Fabryką Dobra

sobota, 07 lutego 2015, 16:38 Kategoria: REGION, społeczeństwo

Projekt „Polska Fabryką Dobra 2015”

Działania, które chcemy zrealizować w roku 2015 przedstawiają się następująco:

Przekażemy filmy dokumentalne dla Waszych szkół

W styczniu dyrektorom szkół w całym kraju prześlemy materiały dotyczące działań jakie zamierzamy zrealizować w 2015r i zachęcimy do włączenia się w nie. Przekażemy szkołom link do serwera, z którego co miesiąc będą mogły ściągnąć film dokumentalny tematycznie związany z wolontariatem młodzieżowym. Nakręciliśmy 12 filmów, których celem jest pokazanie pozytywnej strony wolontariatu i zachęcenie do aktywności. W naszych programach wystąpiło 20 gwiazd (np. Kabaret Neonówka, Zespół ENEJ, Marta Żmuda-Trzebiatowska), które pokazały swoją aprobatę dla tego przedsięwzięcia. Chcemy zachęcić pedagogów i nauczycieli do wykorzystania filmów podczas zajęć, np. lekcji wychowawczych czy tzw. „okienek”.

Szkoły podstawowe zaprosimy do dwóch prawdopodobnie najsłodszych konkursów na świecie.

W styczniu zaprosimy uczniów szkół podstawowych do konkursu plastycznego, którego tematem będzie „Wymarzona Kopalnia Czekolady”. Chcemy zbudować Polską Kopalnię Czekolady taką, jak widzą ją dzieci. Na podstawie najlepszych prac stworzymy plakat oraz inne materiały promujące kampanię Kopalnie Czekolady w 2015r. W nagrodę za ich trud do klasy laureatów konkursu zawitamy z całym koszem słodkości. We wrześniu ruszymy z podobną akcją, której tematem będzie poszukiwanie najlepszych pomysłów na tematy przewodnie do akcji Magazyny Świętego Mikołaja.

„Nakręć się na wolontariat”

W styczniu zaprosimy młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z Waszych szkół do udziału w konkursie „Nakręć się na wolontariat”. Będzie to konkurs na najciekawszą krótką formę filmową o aktywności młodych ludzi. Chcemy również zaprosić do włączenia się w budowanie największej wystawy o wolontariacie. Wolontariusze z Waszego miasta będą mogli przesłać nam zabawne, pełne energii i ciepła zdjęcia pokazujące wolontariuszy w akcji. Z tysiąca najlepszych nadesłanych z całej Polski zdjęć zbudujemy (w kwietniu) plenerową mobilną wystawę pt. „Wolontariat produkcją dobra”. Następnie zaprezentujemy ją w całej Polsce. Do Waszych szkół prześlemy mailowo informacje dotyczące tych inicjatyw.

Tydzień dobrych uczynków

W drugiej połowie marca 2015 r. zorganizujemy akcję, której celem będzie zachęcenie młodych ludzi do produkcji dobra w swoim środowisku lokalnym, czyli do bezinteresownych działań na rzecz innych. W związku z tym do szkół w Waszej gminie prześlemy plakaty tematyczne oraz zorganizujemy kampanię w lokalnych mediach i w Internecie. Stworzymy bazę danych, w której będziemy promować i pokazywać zarówno pojedynczych wolontariuszy i animatorów, jak i całe grupy, które chcą się podzielić swoimi działaniami i efektami tych działań z innymi. Jednym z naszych celów jest otworzenie dyskusji dotyczącej edukacji dzieci i młodzieży pod kątem aktywności i zaangażowania społecznego. Aby wzmocnić dyskusję na ten temat chcemy zaangażować 3000 lokalnych mediów.

Kopalnie Czekolady w Waszej Gminie,

Kopalnie czekolady to prawdopodobnie najsłodsza akcja w Polsce. Od kwietnia będziemy zachęcać formalne i nieformalne grupy wolontariackie działające na terenie szkół w całej Polsce, również Wasze, by w Dzień Dziecka zbudowały Kopalnię Czekolady w swojej miejscowości. Przeprowadzenie tej akcji jest niezwykle proste, a zaangażowanie w nią młodzieży skutecznie zachęca do zabawy w pomaganie. Scenariusz jak zrealizować tą akcję w środowisku lokalnym, wraz z materiałami pomocniczymi i filmem instruktażowym trafią do Waszych szkół i lokalnych animatorów. Dzięki nim będą oni mogli przeprowadzić tę inicjatywę na Waszym terenie. Grupy, które będą chciały zbudować Kopalnie wesprzemy przesyłając im plakaty i materiały promocyjne.

Z naszą pomocą oraz wsparciem ze strony lokalnych mediów, młodzi wolontariusze zorganizują zbiórkę czekolad i słodkości w Waszej gminie a następnie przygotują bal czekoladowy, na który zaproszą dzieci np. uczęszczające do Waszych świetlic. Na balu oprócz dwu-trzygodzinnej wspólnej zabawy główną atrakcją będzie czekolada, której na pewno nie zabraknie.

W Polsce jest wiele tysięcy małych grup wolontariackich produkujących dobro w swoim środowisku lokalnym. Niestety często ich działania są niedostrzegane i niedoceniane. W naszej akcji nie chodzi o tworzenie nowej formy pomagania. Budowanie Kopalni w Waszym mieście wzbudzi uwagę społeczeństwa, a grupa wolontariacka organizująca akcję będzie bardzo szybko identyfikowana z radosnym, pełnym energii działaniem. Ta inicjatywa przez swoją oryginalną formę będzie dostrzeżona również przez młodzież, która nigdy nie kojarzyła wolontariatu z czymś atrakcyjnym. Zainteresowanie społeczności lokalnej działaniami w ich środowisku będzie pierwszym krokiem do zwrócenia ich uwagi w stronę aktywności.

„Poszukiwany Poszukiwana”

W kwietniu zaprosimy szkoły w Waszym mieście do udziału w ogólnopolskim konkursie – „Poszukiwany Poszukiwana”. Wyłonimy wówczas najlepszych wolontariuszy, animatorów oraz grupy wolontariackie działające w środowiskach lokalnych. Laureaci tego konkursu otrzymają Serducho Fabryki Dobra, oraz zasilą kapitułę Akademii Aktywności Młodych, której profesorami są Jurek Owsiak i Anna Dymna.   Staną się również bohaterami filmów dokumentalnych w roku 2016.

Gazeta „Fabryka Dobra”

 W marcu i wrześniu prześlemy Waszej gminie egzemplarze gazety „Fabryka Dobra”, która skierowana będzie do urzędników z ponad 2500 gmin w całej Polsce. Zadaniem gazetki jest informowanie o korzyściach związanych z inwestowaniem w lokalny wolontariat i o jego wpływie na rozwój aktywności w środowisku lokalnym.

Magazyny Świętego Mikołaja

We wrześniu zaproponujemy animatorom oraz formalnym i nieformalnym grupom wolontariackim zbudowanie w swojej miejscowości Magazynów Świętego Mikołaja. Szkoły otrzymają od nas materiały oraz film instruktażowy, które pomogą im w tym zadaniu. Magazyny Świętego Mikołaja polegają na zbieraniu zabawek i rzeczy nadających się na prezenty, a następnie na przekazaniu ich dzieciom, do których prawdopodobnie nie trafi Święty Mikołaj. Głównym celem tej akcji nie jest jednak pomoc, ale aktywizacja młodzieży do czynienia dobra. Cel ten realizujemy poprzez zapewnienie wolontariuszom możliwości uczestniczenia w akcji od samego początku do końca: od tworzenia list dzieci, poprzez zbieranie i pakowanie prezentów, aż do ich rozdawania. Dzięki temu młodzi ludzie mogą osobiście poczuć na czym polega dobro. Fakt pomocy dzieciom z ubogich rodzin jest tylko efektem całej akcji, a nie jej głównym celem.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Od października ruszą przygotowania do obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Do Waszych szkół prześlemy plakaty i materiały, które mają na celu promowanie wolontariatu oraz aktywności młodych ludzi oraz docenienie ich działalności. Zależy nam na tym, aby dzień ten stał się ważnym dla wszystkich świętem, które pokaże, że praca wolontariuszy jest zauważana i szanowana.

Wolontariat złapany w sieć

Przez cały rok będziemy również prowadzić aktywną kampanię w Internecie pod nazwą „Wolontariat złapany w sieć”. Za pomocą sieci internetowych będziemy promować pozytywne aspekty wolontariatu, zajmiemy się przekazywaniem treści związanych z aktywnością dzieci i młodzieży. Do tego celu wykorzystamy kilka tysięcy profili na portalu społecznościowym Facebook, które znajdują się w naszej bazie. W działania w sferze internetowej włączymy również Wasze szkoły.

Zaangażujemy media lokalne

Podczas całości przedsięwzięcia będziemy zachęcać lokalne media do włączenia się w nasze inicjatywy i do promowania wolontariatu młodzieżowego w środowisku lokalnym. Dzięki temu cały projekt kompleksowo obejmuje swoim zasięgiem wszystkie najważniejsze środowiska, których współpraca jest niezbędna by osiągnąć zamierzone przez nas efekty.

Certyfikat Aktywnej Gminy

Aby podziękować za włączenie się do tej ważnej i potrzebnej dla młodzieży inicjatywy nadamy Państwu Certyfikat Aktywnej Gminy. Włączenie się do akcji równoznaczne jest z objęciem Honorowym Patronatem projektu „Polska Fabryką Dobra”.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że tylko aktywna postawa nas dorosłych może doprowadzić do zahamowania negatywnego trendu oddalania się dzieci i młodzieży od działania na rzecz innych i zamykania się w wirtualnym świecie. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli w tym roku realizować działania na rzecz aktywizacji młodego pokolenia Polaków.

 

Z poważaniem

                                               Jarosław Marciniak

                                               Prezes Fabryki Aktywności Młodych

Tel. 507-092-810

 

Polska Fabryką Dobra Reviewed by on . Projekt „Polska Fabryką Dobra 2015” Działania, które chcemy zrealizować w roku 2015 przedstawiają się następująco: Przekażemy filmy dokumentalne dla Waszych szk Projekt „Polska Fabryką Dobra 2015” Działania, które chcemy zrealizować w roku 2015 przedstawiają się następująco: Przekażemy filmy dokumentalne dla Waszych szk Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top