piątek, 2 czerwiec 2023, 21:07

Strona główna » WYDARZENIA » edukacja » Jakie jest naprawdę GP „‘Pomerania” w Dziwnowie?
Jakie jest naprawdę  GP „‘Pomerania” w Dziwnowie?

Jakie jest naprawdę GP „‘Pomerania” w Dziwnowie?

środa, 18 marca 2015, 22:45 Kategoria: edukacja, Gmina Dziwnów

Oczywiście najlepsze z najlepszych! Świadczą o tym nie tylko wyniki testów gimnazjalnych, ale także i przede wszystkim, to jakie możliwości daje uczniowi Nasza szkoła, a są one nieograniczone.
GP „Pomerania” to nowoczesna szkoła, to placówka, w której wysoko rozwinięta jest technologia informacyjno- komunikacyjna oraz multimedialna.
Świat się zmienia, a wraz ze światem zmieniają się ludzie, a co za tym idzie powinna zmieniać się szkoła, powinna ewaluować, dostosowując się do aktualnych, bieżących potrzeb młodych ludzi.
Stąd też w naszej szkole uczniowie mają do dyspozycji: osiem sal dydaktycznych, w tym profesjonalną pracownię komputerową oraz multimedialną salę do nauki języka obcego, halę widowiskowo-sportową, nieograniczony dostęp do Internetu , 4 tablice interaktywne i telewizory plazmowe oraz inne pomoce dydaktyczne. Zgodnie z wymogami sanitarnymi meble, w naszej szkole, dostosowane są do rzeczywistych potrzeb uczniów, co ma duże znaczenie, w dobie walki z wadami postawy.
Gimnazjaliści, na co dzień, korzystają z hali sportowo-widowiskowej, w której przeprowadzane są zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne. Położony obok szkoły park wyposażony w siłownię zewnętrzną oraz oddalona od placówki 200m najpiękniejsza na świecie polska plaża, także daje duże możliwości dydaktyczno-wychowawcze, nie tylko na zajęciach wychowania fizycznego. Nasza szkoła bezpośrednio sąsiaduje z Biblioteką Miejską oraz Szkołą Podstawową, na terenie której mieści się stołówka szkolna, z której mogą korzystać także nasi uczniowie(koszt obiadu składającego się z dwóch dań to jedynie 7 zł).Uczniowie mają do dyspozycji świetlicę oraz szafki szkolne. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów zadbaliśmy o to, aby na terenie GP „Pomerania” działał całodobowo monitoring. Uczniom z problemami pomaga na terenie placówki: pedagog i psycholog. Dostępna jest także pielęgniarka szkolna.W naszym gimnazjum każdy uczeń mający trudności w nauce może uzupełniać braki programowe na zajęciach wyrównawczych, odbywających się zawsze w godzinach dostosowanych do możliwości ucznia. Pracujemy także z uczniami uzdolnionymi, dając im możliwość rozwijania i poszerzania zainteresowań i wiedzy.
Gimnazjaliści naszej placówki mogą korzystać z kół zainteresowań tj.: koło geograficzne, koło matematyczno-fizyczne, koło teatralne, koło wokalne, koło języka niemieckiego, koło języka angielskiego, koło biologiczno-chemiczne, SKS, a w przyszłym roku szkolnym także koło dziennikarskie koło .
Na terenie GP „Pomerania” działa Samorząd Uczniowski, dający uczniom szansę podejmowania młodzieżowych inicjatyw, będący głosem młodego pokolenia.
Za szczególne osiągnięcia nasi uczniowie mają możliwość otrzymywania stypendium: sportowego, edukacyjnego, artystycznego lub w sytuacjach szczególnych stypendium socjalnego.                  Zarówno dla uczniów jak i rodziców, a właściwie zwłaszcza rodziców, prawdziwym dobrodziejstwem jest e- dziennik, dający nieograniczoną możliwość kontrolowania postępów w nauce oraz frekwencji ucznia w szkole. Możliwości jakie dajemy uczniom rokrocznie owocują wieloma osiągnięciami gimnazjalistów z wielu przedmiotów oraz sportu .

Nasze gimnazjum prowadzi coroczne wymiany młodzieży z zaprzyjaźnioną szkołą w Werneuchen.

Reasumując, Gimnazjum Publiczne „Pomerania” w Dziwnowie jest szkołą, która:

  • przekazuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności niezbędny do kontynuowania nauki na dowolnym etapie kształcenia;
  • rozbudza zainteresowania ucznia, preferuje postawy aktywne i twórcze;
  • współpracuje z rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły;
  • promuje swoją działalność w środowisku lokalnym;
  • wychowuje uczniów w poczuciu godności i tożsamości narodowej, ze świadomością tworzenia kultury europejskiej;
  • dba o bezpieczeństwo uczniów;
  • kształtuje w uczniach właściwą postawę do sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie regularnych wyjazdów szkolnych np. do teatru i kina.

Zatem wybierając naszą szkołę dają Szanowni Państwo swojemu dziecku szansę na sukces. Serdecznie zapraszamy.

 

                                                       Renata Kronenberg

Jakie jest naprawdę GP „‘Pomerania” w Dziwnowie? Reviewed by on . Oczywiście najlepsze z najlepszych! Świadczą o tym nie tylko wyniki testów gimnazjalnych, ale także i przede wszystkim, to jakie możliwości daje uczniowi Nasza Oczywiście najlepsze z najlepszych! Świadczą o tym nie tylko wyniki testów gimnazjalnych, ale także i przede wszystkim, to jakie możliwości daje uczniowi Nasza Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top