środa, 22 marzec 2023, 00:16

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Kamień Pomorski » Spór o Mistrzostwa Świata w Klasie Optimist 2015
Spór o  Mistrzostwa Świata w Klasie Optimist 2015

Spór o Mistrzostwa Świata w Klasie Optimist 2015

niedziela, 10 maja 2015, 14:47 Kategoria: Gmina Kamień Pomorski, polityka, sport

Redakcja wyraża swoje stanowisko w sprawie konferencji prasowej Burmistrza Kamienia Pomorskiego dotyczącej Mistrzostw Świata w Klasie Optimist 2015. Dokładniej rzecz ujmując nie zajmujemy konkretnego stanowiska która ze stron zainteresowanych w całym konflikcie ma rację. Skupiamy się jedynie na dokumentach, a dokładniej mówiąc na jednym z nich t.j. „Kalendarz działań Gminy Kamień Pomorski i Jacht Klubu Kamień Pomorskim związanych z pozyskaniem i organizacją Mistrzostw Świata w Klasie Optimist 2015 w Kamieniu Pomorskim” .  W przesłanym dokumencie (fragment poniżej) Gmina zarzuca wybranym mediom  o nie zamieszczenie przeprosin Prezydenta PSKO.

05.05.2015 – na kamieńskich portalach k***.info i i***.pl ukazują się przeprosiny Prezydenta PSKO. Przeprosiny te nie zostały opublikowane przez inne media, które prezentowały oświadczenie zarządu PSKO szkalujące władze Gminy Kamień Pomorski i Mariny Kamień Pomorski. Przeprosiny nie zostały nawet opublikowane na stronie internetowej PSKO i profilu PSKO na Facebooku, co wskazuje, że zostały tak opublikowane aby możliwość ich przeczytania dotyczyła jak najwęższego kręgu osób, w szczególności tak aby przeprosiny nie dotarły do środowisk żeglarskich.

Informujemy iż takowych przeprosin nasza redakcja nie otrzymała oraz nie było możliwości aby je w jakikolwiek sposób pozyskać. Dlatego też nasuwa się zasadnicze pytanie skąd wybrane portale posiadały taką informację. Jednocześnie zaznaczamy iż naszej redakcji zależy nie tylko na przedstawianiu prawdy, ale również na promocji Gminy w której funkcjonujemy. Niestety faktem jest, iż mistrzostwa się nie odbędą, co jest pośrednim lub bezpośrednim efektem rządów obecnych władz i za kulisowych rozgrywek politycznych. Poniżej zamieszczamy komunikat prasowy otrzymany od Prezesa Mariny Kamień Pomorski.

 

Na skutek wniosku złożonego przez Jacht Klub Kamień Pomorski (dalej: JKKP) Międzynarodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist (International Optimist Dinghy Association – dalej: IODA) przyznała prawo organizacji Mistrzostw Świata w 2015 roku w Kamieniu Pomorskim.

W wyniku takiej decyzji, w dniu 18.07.2014 r. w Kamieniu Pomorskim zostało spisane pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a PSKO Porozumienie o współpracy „na rzecz wspólnej organizacji Mistrzostwa Świata w klasie Optimist, które odbędą się w Kamieniu Pomorskim w 2015 roku”. Na mocy Porozumienia powołano Komitet Organizacyjny, a Funkcję Honorowego Przewodniczącego Komitetu powierzono Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego (§ 2 ust. 1 Porozumienia).

Co istotne, w § 3 Porozumienia Strony uzgodniły podział obowiązków, wskazując że Gmina Kamień Pomorski przyjmuje na siebie m.in.: pozyskanie patronatów honorowych, organizację programu artystycznego, pozyskanie środków sponsorskich, zapewnienie możliwości organizacji Mistrzostwa na terenie portu i mariny w Kamieniu Pomorskiem oraz zaangażowanie merytoryczne zarządcy Mariny Kamień Pomorski (§ 3 ust. 1 Porozumienia).

PSKO, natomiast zgodnie z treścią § 3 ust. 2 Porozumienia, przyjęło na siebie m.in. zagwarantowanie, że mistrzostwa odbędą się w Kamieniu Pomorskim, zapewnienie finansowania Mistrzostw we własnym zakresie, w kwocie wystarczającej do zorganizowania imprezy, zapewnienie Gminie Kamień Pomorski tytuł Partnera Mistrzostw Świata i skorzystanie z potencjały marketingowego Mistrzostw dla promowania Gminy.

Dalej (§ 5 i 6 Porozumienia), Strony zadeklarowały wzajemne wsparcie fachową radą i działaniem na rzecz „wspólnej realizacji imprezy” oraz zobowiązały się do działania z należytą dbałością na rzecz współpracy określonej w Porozumieniu.

Wreszcie, zgodnie z treścią § 8 Porozumienia, Strony zobowiązały się do polubownego załatwienia sporów wynikłych w toku jego realizacji.

Umowa została podpisana, zgodnie z zasadą reprezentacji Gminy Kamień Pomorski przez Burmistrza i p. Skarbnik oraz przez dwóch członków Zarządu PSKO – Tomasza Figlerowicza (Prezydenta) oraz Arkadiusza Lenkowskiego (Skarbnika).

Tymczasem, pismem z dnia 2.02.2015 r. podpisanym jedynie przez Prezydenta PSKO, Burmistrz Gminy Kamień Pomorski „Oświadczenie o wypowiedzeniu współpracy podjętej na podstawie porozumienia z dnia 18.07.2014 r.” Z treści pisma wynika, że Zarząd PSKO podjął jednogłośnie decyzję o rezygnacji z organizacji Mistrzostwa Świata w klasie Optimist, dochodząc do wniosków sprowadzających się do:

  • zarzutów personalnych dotyczących osoby pana Marka Świderskiego,
  • podważenia deklaracji o udziale Gminy Kamień Pomorski „w budżecie regat”,
  • zakwestionowania roli JKKP w organizacji Mistrzostw oraz zarzutu, że JKKP podejmuje działania podważające kompetencje PSKO na arenie międzynarodowej i pośrednio działa na szkodę „całego Polskiego Żeglarstwa”.

Wskazane w piśmie argumenty miały prowadzić do utraty zaufania i braku woli PSKO do dalszej współpracy z Gminą Kamień Pomorski.

Informacja o podobnej treści została również zamieszczona na oficjalnej stronie www PSKO oraz na profilu PSKO w portalu Facebook. Wskazano tam, że przyczyną decyzji Zarządu o rezygnacji ze współpracy „z władzami miasta i Mariny Kamień Pomorski jako gospodarzy regat najwyższej rangi sportowej” jest jednoznaczna utrata zaufania, wynikająca z „braku transparentności i nieetycznych działań przedstawicieli władz i Mariny Kamień Pomorski”.

Należy podkreślić, że przed podjęciem ww. jednostronnej decyzji PSKO nie wykorzystało możliwości polubownego wyjaśnienia rzekomych problemów (w trybie wskazanym w § 8), a swoim nagłym i – jak się wydaje – dla większości zewnętrznych obserwatorów niezrozumiałym stanowiskiem istotnie osłabiło wizerunek nie tylko władz Gminy i Mariny Kamień Pomorski, w tym osobiście Burmistrza Stanisława Kuryłły oraz Prezesa Mariny Marka Świderskiego. Przede wszystkim jednak, stanowisko to podważyło  wizerunek polskiego żeglarstwa oraz jego wiarygodność w kraju i za granicą.

Władze Gminy Kamień Pomorski oraz Mariny Kamień Pomorski stanowczo podkreślają, że wskazane przez PSKO zarzuty i przedstawiona argumentacja są bezpodstawne i dowolne, a decyzja o „wypowiedzeniu współpracy” całkowicie nieuzasadniona.

Mając jednak na celu polubowne rozwiązania, Burmistrz Gminy Kamień Pomorski zwrócił się niezwłocznie do Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego – p. Wiesława Kaczmarka, aby przeprowadzić mediację. Wskazał również możliwe do spełnienia dla obu stron warunki porozumienia, w tym przede wszystkim współorganizację Mistrzostw Świata przez Gminę Dziwnów i Gminę Kamień Pomorski. Nie zostały one jednak przyjęte przez członków Zarządu PSKO, których aktualna postawa i próba jednostronnych przeprosi bez uwzględnienia dodatkowych warunków porozumienia, potwierdzają brak dobrej woli w konstruktywnym zakończeniu powstałego sporu.

W tym stanie rzeczy, władze Gminy Kamień Pomorski i Mariny Kamień Pomorski podjęły decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Spór o Mistrzostwa Świata w Klasie Optimist 2015 Reviewed by on . Redakcja wyraża swoje stanowisko w sprawie konferencji prasowej Burmistrza Kamienia Pomorskiego dotyczącej Mistrzostw Świata w Klasie Optimist 2015. Dokładniej Redakcja wyraża swoje stanowisko w sprawie konferencji prasowej Burmistrza Kamienia Pomorskiego dotyczącej Mistrzostw Świata w Klasie Optimist 2015. Dokładniej Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top