środa, 22 marzec 2023, 00:46

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Kamień Pomorski » Stanisław Kuczkowski – pierwszy polski burmistrz Kamienia Pomorskiego

Stanisław Kuczkowski – pierwszy polski burmistrz Kamienia Pomorskiego

czwartek, 11 czerwca 2015, 21:15 Kategoria: Gmina Kamień Pomorski, polityka, społeczeństwo

Z początkiem czerwca 1945 r. rozpoczęła się właściwa praca organizacyjna grupy operacyjnej, kierowanej przez Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Kamień Władysława Jasińskiego, która swym przybyciem na Ziemię Kamieńską 23 maja zapoczątkowała polską administrację na tym terenie. Obwód podzielono na 16 gmin wiejskich, zaś te na 118 sołectw oraz jedną gminę miejską – miasto Kamień. Niezwłocznie przystąpiono do powoływania władz tych jednostek. Nie wszystkie gminy i sołectwa udało się jednak obsadzić wójtami i sołtysami. Powodem był nie tyle niedobór odpowiednich kandydatów, co brak polskiej ludności w ogóle. Władzę na wsiach obejmowali często Polacy pracujący na Pomorzu podczas wojny, w charakterze robotników przymusowych.

Obok wspomnianego wyżej powołania wójtów i sołtysów obsadzono także władze miejskie Kamienia. Siedemdziesiąt lat temu, 10 czerwca 1945 r. Pełnomocnik Jasiński powołał na stanowisko burmistrza naszego miasta Stanisława Kuczkowskiego.

Stanisław Kuczkowski urodził się 13 kwietnia 1912 r. w Skalmierzycach w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce jako najstarszy syn Stanisława Kuczkowskiego i Rozalii z domu Kordylas. Po ukończeniu w 1931 r. Liceum Koedukacyjnego w Poznaniu od 5 marca 1933 r. do 1 sierpnia 1934 odbył służbę wojskową w 30. Pułku Artylerii Lekkiej w Brześciu nad Bugiem. W 1935 r. podjął pracę w jednym z domów z handlowych w Poznaniu. Następnie przeniósł się do Wilna, gdzie od 1937 r. przez dwa lata pracował w domu handlowym „Hurtowna Włókiennicza”. 24 marca 1939 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do 9. Pułku Artylerii Lekkiej w Siedlcach, gdzie przebywał do wybuchu wojny ubezpieczając granicę polsko-niemiecką w okolicach Chojnic. Brał udział w kampanii wrześniowej, w wyniku której w październiku 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej. Został więźniem stalagu II D w Stargardzie Szczecińskim, w którym przebywał do 5 marca 1945 r. Dwa miesiące później wszedł w skład grupy operacyjnej organizującej polskie życie na Ziemi Kamieńskiej, która dotarła do naszego miasta 23 maja. W Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Kamień, kierowanym przez Władysława Jasińskiego, zajmował się sprawami aprowizacji. 10 czerwca Pełnomocnik Rządu powołał go na stanowisko burmistrza Kamienia stojącego na czele Zarządu Miejskiego. Pierwszym zadaniem Kuczkowskiego stało się zorganizowanie urzędu, którego siedzibą stał się budynek dzisiejszej Prokuratury Rejonowej przy ulicy Stanisława Moniuszki 1. W lipcu 1945 r. Zarząd Miejski tworzyły już cztery referaty: ruchu i ewidencji ludności, mieszkaniowy, aprowizacji oraz pośrednictwa pracy. W skład zarządu wchodził wówczas także powołany na stanowisko sekretarza miasta Jerzy Bolesławski, przed wojną zatrudniony w Powiatowym Inspektoracie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Krasnymstawie.

Stanisław Kuczkowski, oprócz sprawowania stanowiska burmistrza, zaangażował się również w działalność polityczną. Współtworzył Polską Partię Socjalistyczną w Kamieniu, w której Powiatowym Komitecie pełnił funkcję I sekretarza.

Sprawowanie urzędu przerwała jego nagła śmierć. Stanisław Kuczkowski zmarł na serce 27 grudnia 1945 r. Jego pogrzeb odbył się dwa dni później. Egzekwie rozpoczęła w sobotę, 29 grudnia, o godzinie 10.00 msza święta w katedrze, po której kondukt żałobny, tworzony przez niemal wszystkich mieszkańców miasta, wyruszył zrujnowanymi ulicami na cmentarz, gdzie grób Stanisława Kuczkowskiego znajduje się do dziś. Po śmierci burmistrza jego obowiązki przejął Stefan Dylik, przedstawiciel Polskiej Partii Robotniczej w Zarządzie Miejskim będący dotąd zastępcą Kuczkowskiego. Niedługo po śmierci pierwszy polski burmistrz Kamienia Pomorskiego został patronem obecnej ulicy Mieszka I. Był nim do połowy grudnia 1949 r. kiedy to, w związku z narzuconymi Polakom obchodami siedemdziesiątej rocznicy urodzin Józefa Stalina, przemianowano nazwę tej ulicy na 5 marca. Dotychczasowa ulica 5 marca stała się aleją Stalina, której nazwę po Październiku 1956 r. zmieniono na ulicę Jedności Narodowej.

Osoba pierwszego polskiego burmistrza naszego miasta uległa z czasem zapomnieniu. W ostatnich latach dzięki kwerendzie archiwalnej przeprowadzonej w Archiwum Państwowym w Szczecinie i archiwum zakładowym Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, fotografiom przekazanym MHZK przez jego krewne, które jednak go już nie znały osobiście – mieszkanki naszego miasta – Panią Jadwigę Kuczkowską i Panią Marię Modrzejewską udało się przypomnieć tę ważną dla powojennego Kamienia postać, którą w przyszłości uda się zapewne również i upamiętnić.

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Stanisław Kuczkowski – pierwszy polski burmistrz Kamienia Pomorskiego Reviewed by on . Z początkiem czerwca 1945 r. rozpoczęła się właściwa praca organizacyjna grupy operacyjnej, kierowanej przez Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Kamień Władysława Ja Z początkiem czerwca 1945 r. rozpoczęła się właściwa praca organizacyjna grupy operacyjnej, kierowanej przez Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Kamień Władysława Ja Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top