środa, 6 grudzień 2023, 19:04

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Golczewo » Mechanizm zegarowy z kościoła w Mechowie w MHZK
Mechanizm zegarowy z kościoła w Mechowie w MHZK

Mechanizm zegarowy z kościoła w Mechowie w MHZK

sobota, 11 lipca 2015, 13:20 Kategoria: Gmina Golczewo, historia

Do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wzbogaciło swe zbiory o niecodzienny zabytek, którym jest mechanizm zegarowy z kościoła parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Mechowie, w gminie Golczewo. Pochodzący przypuszczalnie z XVIII wieku mechanizm został przekazany w depozyt naszemu Muzeum dzięki ogromnej życzliwości i zrozumieniu parafian oraz ks. proboszcza Grzegorza Galwasa, za którą w tym miejscu serdecznie dziękujemy.

O zegarze na wieży kościoła w Mechowie nie wiemy niestety wiele. Tarcza zegarowa została w pewnym momencie usunięta. Mechanizm pozostał zaś na wieży. Nieczynny od dziesiątek lat i skorodowany został z niej zdjęty podczas prac remontowych prowadzonych w 2013 r.

Późnośredniowieczny kościół, w położonym około dwudziestu kilometrów na południowy wschód od Kamienia Pomorskiego Mechowie, zbudowany został na niewielkim wzniesieniu morenowym opadającym w stronę rzeki Wołczy. Powstał z głazów narzutowych dziś jest już jednak całkowicie otynkowany. Przez stulecia mechowską świątynią opiekował się ród szlachecki von Grapen. Następnie przez krótki czas należała do znanego na Ziemi Kamieńskiej rodu von Flemming.

Pierwsza wzmianka o rodzinie von Grapen w Mechowie pochodzi z dokumentu wystawionego w 1433 r. przez kamieńskich dominikanów. Pierwsze informacje o świątyni pochodzą z 1594 r. Miała być tam wówczas wieża z trzema dzwonami. Wieża ta została przebudowana 1647 r. o czym wiemy z zachowanej do dziś inskrypcji „M. HANS MEIER ANNO 1647” na jednej z belek ją wznoszących. Zdobią ją najstarsze znane w powiecie kamieńskim dzwony z 1400 i z 1423 roku. W wieku XVIII do wschodniej ściany kościoła von Grapenowie dobudowali rodzinny grobowiec. Wejście do niego znajdowało się od strony wschodniej. Obecnie jest ono zamurowane. Od północy umieszczone były drewniane schody prowadzące na piętro grobowca. Znajdowało się tam wejście prowadzące na emporę wysuniętą do wnętrza kościółka. Z tego miejsca patronowie świątyni uczestniczyli w nabożeństwach. Wejście to jest współcześnie zamurowane, a empora została usunięta. Na zewnątrz kościółka, za grobowcem von Grapenów, znajdują się trzy groby. Na jednym z nich umieszczony jest żeliwny krzyż z napisem „Elisabeth von Flemming , geb. 29. August 1875., gest. 9 August 1876”. We wnętrzu kościółka w południowych oknach umieszczonych było 14 niewielkich witraży. Do dnia dzisiejszego zachowało się jedynie osiem – m.in. witraż z herbem rodziny von Grapen i z inskrypcją poniżej o treści: „Charlotta. Juliana. Grapen. 1706.” W kościele do dziś znajduje się ołtarz z 1709 r. Do ściany południowej, w sąsiedztwie ołtarza przylega ambona z 1712 r. z figurami Ewangelistów umieszczonymi na balustradzie balkonu. Na ambonę prowadzi dekoracyjne wejście przez drzwiczki, na których umieszczona była inskrypcja zamalowana po 1945 r. W kościele zachowała się również empora chóru z II poł. XVII wieku, jak również XIX-wieczne żyrandole. Do końca II wojny światowej na południowej i północnej ścianie kościołka wisiały drewniane tablice kommemoratywne upamiętniające poległych mieszkańców Mechowa podczas wojen napoleońskich z lat 1813-1814 i w pierwszej wojnie światowej. Zdjęte po 1945 r. nie zachowały się do dnia dzisiejszego.

Mechanizm zegarowy, który trafił w czwartek do naszego Muzeum zostanie poddany niebawem niezbędnym pracom konserwatorskim. Po ich zakończeniu będzie prezentowany obok mechanizmu z kościoła z Trzebieszewie z 1739 r. na wystawie zabytków sakralnych i archeologicznych naszego Muzeum w kapitularzu kamieńskiej katedry.

Muzeum Miłośników Ziemi Kamieńskiej

Mechanizm zegarowy z kościoła w Mechowie w MHZK Reviewed by on . Do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wzbogaciło swe zbiory o niecodzienny zabytek, którym jest mechanizm zegarowy z kościoła parafialnego Parafii Rzymskokatolic Do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wzbogaciło swe zbiory o niecodzienny zabytek, którym jest mechanizm zegarowy z kościoła parafialnego Parafii Rzymskokatolic Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top