środa, 6 grudzień 2023, 18:36

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Wolin » „Szumiące trawy” na byłym wysypisku w Recławiu
„Szumiące trawy” na byłym wysypisku w Recławiu

„Szumiące trawy” na byłym wysypisku w Recławiu

wtorek, 13 października 2015, 22:50 Kategoria: Gmina Wolin, REGION

W dniu 6 października 2015 r. w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta konferencja kończąca projekt pn. „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”, na którym burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz odebrał z rąk Prezesa Zarządu Związku Gmin R-XXI podziękowanie za współpracę i szczególne zaangażowanie w realizację projektu rekultywacji składowisk.

Rekultywacja wysypiska w Recławiu oraz powstała tam ścieżka edukacyjna ma na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, przybliżenie zagadnienia właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych oraz uświadomienie problemów, które wynikają z zaśmiecania środowiska poprzez zobrazowanie procesu rozkładu odpadów w czasie.

Rekultywacja jest procesem, w trakcie którego zdegradowane tereny przywracane są dla środowiska jako tereny ponownie użyteczne. Istotą rekultywacji składowisk komunalnych jest stworzenie poprzez zabiegi techniczne, agrotechniczne i uprawowe takich warunków, aby naturalne procesy przemian biochemicznych zachodzące wewnątrz składowiska przebiegały w sposób możliwie jak najszybszy, przy jak najmniejszym niekorzystnym oddziaływaniu na środowisko. Zrealizowane przedsięwzięcia techniczne i biologiczne przyczyniają się do ochrony takich elementów środowiska, jak krajobraz, wody gruntowe, wody powierzchniowe, gleba i powietrze. W wyniku realizacji przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów uzyskujemy takie korzyści społeczno-gospodarcze, jak: zwiększenie powierzchni terenu nadającego się do użytkowania, wzrost atrakcyjności działek sąsiadujących ze zrekultywowanym składowiskiem, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, poprawa jakości przestrzeni społecznej dzięki zmianie zagospodarowania rekultywowanego terenu.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pn. „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” obejmował rekultywację szesnastu zamkniętych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o łącznej powierzchni ponad 31 ha znajdujących się na terenie 12 gmin województwa zachodniopomorskiego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 22.166.264,38 zł, z czego 85% kosztów kwalifikowanych w wysokości 18.837.924,72 zł zostało pokrytych ze środków UE w ramach Funduszu Spójności, 10% dotacji WFOŚiGW w Szczecinie a 5% stanowił wkład własny beneficjenta.

„Szumiące trawy” na byłym wysypisku w Recławiu Reviewed by on . W dniu 6 października 2015 r. w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta konferencja kończąca projekt pn. „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”, na którym b W dniu 6 października 2015 r. w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta konferencja kończąca projekt pn. „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”, na którym b Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top