czwartek, 29 wrzesień 2022, 03:49

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Kamień Pomorski » PEREGRYNACJA ZNAKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KAMIENIU POMORSKIM.
PEREGRYNACJA ZNAKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KAMIENIU POMORSKIM.

PEREGRYNACJA ZNAKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KAMIENIU POMORSKIM.

czwartek, 11 lutego 2016, 08:20 Kategoria: Gmina Kamień Pomorski, religia

Nasza Archidiecezja, mimo że jedna z największych w Polsce, jest diecezją młodą, dynamicznie się rozwijającą. stąd podczas peregrynacji Znaków ŚDM nie mogło zabraknąć ich na naszych ziemiach.

13 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Palmową na placu św. Piotra przez młodych Brazylijczyków został przekazany młodym Polakom krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Od tego czasu symbole peregrynują kolejno po polskich diecezjach. Ideą peregrynacji jest ukazanie krzyża nie tylko w przestrzeni sakralnej, ale w szkołach, szpitalach, zakładach karnych.

Dnia 25 marca 1983 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał otwarcia Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. O godzinie 17:40 Jan Paweł II podszedł do Drzwi Świętych i potrójnym uderzeniem ozdobnym młotkiem, wypowiadając słowa: „Otwórzcie drzwi sprawiedliwości” dokonał otwarcia Roku Świętego. Po otwarciu Drzwi Świętych Ojciec Święty przekroczył ich próg jako pierwszy pielgrzym. Tuż za Ojcem Świętym przez Drzwi Święte przeszła młodzież z dużym – 380 cm x 175 cm –  prostym, drewnianym Krzyżem. Krzyż, przyniesiony przez młodzież, został ustawiony obok konfesji Świętego Piotra. Przebywał tu 394 dni aż do zakończenia Roku Świętego w dniu 22 kwietnia 1984 roku.

Krzyż stał się znakiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. W Niedzielę Wielkanocną, 22 kwietnia 1984 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał zamknięcia Drzwi Świętych. W chwilę później, w atrium Bazyliki Świętego Piotra, Jan Paweł II przekazał Krzyż Roku Świętego młodzieży i dał młodym ludziom konkretne zadania: „Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Na Jasnej Górze, 14 sierpnia 1991 roku, Jan Paweł II przypominał młodzieży: „W tym krzyżu objawiło się do końca Boskie „Jestem ” nowego i wiecznego Przymierza. …Krzyż – zapis tej niepojętej miłości. Krzyż – znak objawiający, że „Bóg jest miłością” (1 J 4,8). Natomiast w Orędziu na XV Światowy Dzień Młodzieży Jan Paweł II wyjaśnił znaczenie Krzyża Roku Świętego dla Światowych Dni Młodzieży: „Wokół krzyża Roku Świętego narodziła się i rozwinęła inicjatywa Światowych Dni Młodzieży. Są one swoistymi przystankami na waszym szlaku młodych chrześcijan oraz nieustannym i naglącym wezwaniem, by budować życie na skale, którą jest Chrystus „. Przy tym Krzyżu modliła się młodzież z Ojcem Świętym podczas wielkich spotkań w Rzymie, Buenos Aires, Santiago de Compostela, na Jasnej Górze, w Denver, w Manili, w Paryżu, w Rzymie (2000), w Toronto, w Kolonii, w Sydney, w Madrycie, w Rio de Janeiro. Podczas wielkiej pielgrzymki Krzyża przez cały świat, przy tym Krzyżu, modliły się już miliony młodych ludzi w różnych językach. Krzyża tego dotykały setki tysięcy młodych rąk. Miliony młodych oczu patrzyło na ten Krzyż. W Austrii, przy Krzyżu, modlili się uczestnicy „Katholikentag”. W Portugalii Krzyż przewodniczył narodowej pielgrzymce do Fatimy. Krzyż był w szpitalach, więzieniach (Irlandia, Gabon, Kanada). W Niemczech pielgrzymka Krzyża została nazwana „drogą pojednania”. Modlono się o zaleczenie ran podziału między „Wschodem” i „Zachodem”. W Afryce Krzyż był przyjmowany jako znak nadziei. W Rwandzie był znakiem przebaczenia. W Afryce, przy Krzyżu, w miejscach nazywanych „ziemią śmierci, klęski i rozpaczy”, modlono się o pojednanie i uzdrowienie. Przy tym Krzyżu oraz Ikonie Matki Bożej spotykali się katolicy z przedstawicielami innych wyznań.

 

Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani towarzyszy Krzyżowi ŚDM w jego pielgrzymowaniu po świecie. Tradycja podaje, że podczas straszliwej epidemii dżumy w Rzymie, w roku 590, papież Grzegorz Wielki niósł ten obraz w uroczystej procesji błagalnej, prosząc Pana Boga o ocalenie Miasta. W pewnym momencie ujrzał na niebie pięknego anioła, który chował właśnie karzący miecz będący znakiem Bożego gniewu. Kiedy ustąpiła zaraza, wówczas rozwinął się szczególny kult Matki Bożej czczonej w tym Obrazie. Cudowny Obraz Matki Bożej Salus Populi Romani znajduje się w Rzymie, w Bazylice Matki Bożej Maria Maggiore. W roku 2000 kopię tego Obrazu umieszczono przy ołtarzu papieskim podczas jubileuszowego spotkania młodych na Tor Vergata. W Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany w 2003 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II, napisał do młodzieży: „Wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach, których nie brakuje w życiu każdego człowieka, nie jesteście sami: tak jak Janowi u stóp Krzyża, tak i wam Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała was swoją czułością. Drodzy młodzi, wy wiecie: chrześcijaństwo nie jest opinią i nie polega na próżnych słowach. Chrześcijaństwo to Chrystus! To Osoba, to Żyjący! Spotkać Jezusa, kochać Go i sprawić, by był kochany – oto chrześcijańskie powołanie. Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy. Swoim wstawiennictwem formuje w was serce uczniów zdolnych słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze Ojca i prawdziwą godność człowieka”. Od Niedzieli Palmowej 2003 roku, na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II, Ikona Matki Bożej została dołączona do Krzyża ŚDM, aby razem z nim wędrować poprzez kraje całego świata i przygotowywać kolejne Światowe Dni Młodzieży. W dniu tym, 13 kwietnia 2003 roku, Jan Paweł II powiedział do młodzieży: „Delegacji przybyłej z Niemiec powierzam dziś również ikonę Maryi. Odtąd będzie ona wraz z krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Oto Matka twoja! Będzie ona znakiem macierzyńskiej obecności Maryi wśród młodych, wezwanych, tak jak apostoł Jan, do przyjęcia Jej w swoim życiu”. Do młodzieży polskiej powiedział wówczas Ojciec Święty: „Pozdrawiam również młodzież polską. Niech Krzyż Chrystusa będzie dla was drogowskazem w życiu, w trudnych czasem wyborach życiowych, a Matka Najświętsza wzorem pięknej miłości. „. (Jan Paweł II, Niedziela Palmowa, 13 kwietnia 2003 roku, Rozważanie przed błogosławieństwem, L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 6/2003 s.31-32). Obraz Matki Bożej, umieszczony obok Krzyża, przypomina młodzieży słowa Chrystusa: „Synu, oto Matka twoja”. Przypomina także postawę Św. Jana: „uczeń wziął Ją do siebie”.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten dar, który nieustannie, szczególnie w przeddzień Wielkiego Postu, towarzyszył nam w publicznym wyznawaniu naszej wiary. Dziękujemy młodzieży, która przygotowuje się w każdy pierwszy piątek miesiąca do wyjazdu na ŚDM w Krakowie. To dzięki nim i ks. Maciejowi Kowalskiemu Znaki światowych Dni Młodzieży przybyły do naszego miasta. Nie jest łatwo w dzisiejszym świecie nieść krzyż. Łatwiej jest zawiesić krzyż w domu, tam się modlić, przyjść do świątyni, ale o wiele trudniej wyznać wiarę w Boga, w Jego miłosierdzie – publicznie na Rynku obok Ratusza, czy w innym miejscu. Dlatego tym większa nasza wdzięczność wobec tych, którzy nie wstydzili się Chrystusa, przybyli do świątyni, aby w naszym mieście dać świadectwo wiary. Dziękujemy też tym, którzy towarzyszyli nam modlitwą z okien swoich domów, miejsc pracy, sanatoriów czy szpitala. Ta duchowa łączność to znak naszego zaangażowania w przekazywanie naszej wiary.

 

PEREGRYNACJA ZNAKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KAMIENIU POMORSKIM. Reviewed by on . Nasza Archidiecezja, mimo że jedna z największych w Polsce, jest diecezją młodą, dynamicznie się rozwijającą. stąd podczas peregrynacji Znaków ŚDM nie mogło zab Nasza Archidiecezja, mimo że jedna z największych w Polsce, jest diecezją młodą, dynamicznie się rozwijającą. stąd podczas peregrynacji Znaków ŚDM nie mogło zab Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top