poniedziałek, 2 październik 2023, 07:20

Strona główna » WYDARZENIA » edukacja » Rowery na skwery

Rowery na skwery

piątek, 22 kwietnia 2016, 08:12 Kategoria: edukacja, Gmina Kamień Pomorski, społeczeństwo, zdrowie

Impreza integracyjna Rowery na  Skwery została zorganizowana w dniu 21 kwietnia 2016 r. przez Pana Grzegorza Czerwińskiego nauczyciela techniki w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim. Skierowana ona została do dzieci i młodzieży szkół z gminy Kamień Pomorski. Jej uczestnicy wezmą udział w  powiatowym Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbędzie się 25 kwietnia na stadionie miejskim w Kamieniu Pomorskim. Podsumowaniem tego dnia był egzamin na kartę rowerową, a wszyscy zmęczeni i wyczerpani mogli się posilić kiełbaską z grilla. Bezpieczeństwo dziecka to priorytetowe zadanie dla szkół  w roku szkolnym 2015/2016 Dobre przygotowanie młodego pokolenia do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jest jednym z najważniejszych zadań szkoły i rodziców. Rzadko które dziecko potrafi przewidzieć skutki swojego zachowania. Dzieci nie umieją ocenić prędkości jadącego samochodu, ani nie wiedzą, że nie może on natychmiast zatrzymać się w miejscu.

Pedagogika bezpieczeństwa ruchu drogowego powinna być ukierunkowana na zmniejszenie liczby i konsekwencji wypadków drogowych przez edukację czyli świadomą działalność społeczną. Efektem edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny być względnie trwałe zmiany w zachowaniu człowieka, objawiające się odpowiedzialnością za własne życie i innych uczestników ruchu drogowego, poszanowaniem prawa oraz gotowością do współdziałania. głównym celem zajęć z wychowania komunikacyjnego  jest przygotowanie dzieci na drugim etapie edukacyjnym do świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszego, pasażera oraz rowerzysty.Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Rowery na skwery Reviewed by on . Impreza integracyjna Rowery na  Skwery została zorganizowana w dniu 21 kwietnia 2016 r. przez Pana Grzegorza Czerwińskiego nauczyciela techniki w Szkole Podstaw Impreza integracyjna Rowery na  Skwery została zorganizowana w dniu 21 kwietnia 2016 r. przez Pana Grzegorza Czerwińskiego nauczyciela techniki w Szkole Podstaw Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top