sobota, 23 wrzesień 2023, 02:43

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Wolin » Nowe władze OSP

Nowe władze OSP

sobota, 30 kwietnia 2016, 18:34 Kategoria: Gmina Wolin, społeczeństwo

W piątek 22 kwietnia 2016 r. w świetlicy OSP w Wolinie odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wolinie. W obradach uczestniczyli burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz,  wicestarosta kamieński Marek Matys, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kamieniu Pom. dh Marian Kowalewski oraz członkowie ustępującego zarządu, przedstawiciele jednostek OSP oraz delegaci na zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Podczas zjazdu podziękowano dotychczasowemu prezesowi Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie druhowi Andrzejowi Wróblewskiemu za dotychczasową służbę i pełnienie zaszczytnej funkcji prezesa ZG OSP w Wolinie przez 27 lat.

Ze strażą pożarną były już prezes związał się 55 lat temu. W 1961 roku wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej i do chwili obecnej jest czynnym strażakiem. Druh Andrzej Wróblewski to postać znana i szanowana w środowisku strażackim. Za  swoją  długoletnią pracę  społeczną  i zaangażowanie otrzymał liczne odznaczenia, m.in. złoty  medal „Za zasługi dla pożarnictwa”,  Złoty Medal  Związku,  brązowy medal  „Za zasługi dla Obronności Kraju” nadany przez Ministra Obrony Narodowej, brązowy  medal  „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.  Za  długoletnią  i  ofiarną  służbę i inicjatywy podejmowane na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności  otrzymał medal Gryfa Pomorskiego. Będąc strażakiem ochotnikiem  przez  55 lat  pełnił  funkcje: Prezesa Zarządu  Powiatowego OSP, Członka Zarządu Wojewódzkiego OSP a zarazem Wiceprezesa  Zarządu Wojewódzkiego, Przewodniczącego  Wojewódzkiej  Komisji  ds. Młodzieży oraz Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Wolinie (od 1989 r.).

Druh Andrzej Wróblewski podziękował wszystkim za wspólną pracę w budowaniu  gminnych struktur ochotniczych straży pożarnych.  Władze samorządowe oraz strażacy bardzo wysoko ocenili pracę i zaangażowanie dh Andrzeja, którego wyrazem jest obecny stan bezpieczeństwa pożarowego w gminie. Za swoją pracę otrzymał podziękowania i gratulacje od Burmistrza Wolina, Wicestarosty Kamieńskiego oraz wszystkich strażaków.

Nowym Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wolinie został dh Szymon Waligóra z OSP Kołczewo. Jego zastępcami wybrano dh Sławomira Dziubicha z OSP Dargobądz i dh Zbigniewa Drzewińskiego z OSP Ładzin. W skład Prezydium Zarządu weszli również druhowie: Olejnik Marcin, Arkadiusz Czuba-Kosior, Nowowiejski Tomasz oraz komendant Gminny Marek Piotrowski. Pracami Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji kierować będzie dh Ida Tokarska z OSP Troszyn. Delegaci dokonali także wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kamieniu Pom. w osobach: Szymona Waligóry, Zbigniewa Drzewińskiego i Jacka Jarnutowskiego. Delegatami na zjazd oddziału powiatowego zostali druhowie: Arkadiusz Czuba-Kosior, Marcin Olejnik, Tomasz Nowowiejski i Marcin Sałaga.

Nowo wybranemu Zarządowi Oddziału Miejsko-Gminnego, przedstawicielom do Zarządu Oddziału Powiatowego i delegatom na  zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału Powiatowego życzymy wytrwałości i samych sukcesów w swojej działalności a ustępującemu Zarządowi serdecznie dziękujemy za bardzo owocny okres wytężonej pracy.

Nowe władze OSP Reviewed by on . W piątek 22 kwietnia 2016 r. w świetlicy OSP w Wolinie odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wolinie. W obradach uczestniczyl W piątek 22 kwietnia 2016 r. w świetlicy OSP w Wolinie odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wolinie. W obradach uczestniczyl Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top