poniedziałek, 25 wrzesień 2023, 05:00

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Kamień Pomorski » Doroczny Dzień Godności i wspaniały Jubileusz 20 – lecia kamieńskiego Koła PSOUU…
Doroczny Dzień Godności i wspaniały Jubileusz 20 – lecia kamieńskiego Koła PSOUU…

Doroczny Dzień Godności i wspaniały Jubileusz 20 – lecia kamieńskiego Koła PSOUU…

piątek, 06 maja 2016, 17:10 Kategoria: Gmina Kamień Pomorski, społeczeństwo

Dzień 5 maja przechodzi do historii Kamienia Pomorskiego dwoma niezwykłymi i ważnymi uroczystościami: dorocznym Dniem Godności Osób z Niesprawnością Intelektualną  (ustanowiony w roku 1999) oraz Jubileuszem 20 – lecia miejscowego Koła PSOUU (Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym), którym od samego początku kieruje jego przewodnicząca, Jolanta Janik.

Z tej okazji w miejscowej Katedrze odbyła się msza św. w intencji wszystkich uczestników oraz pracowników tego stowarzyszenia, sprawowana przez biskupa pomocniczego, ks. Henryka Wejmana, z udziałem jeszcze kilku księży.

W uroczystościach udział wzięło całe mnóstwo ludzi, w tym takie osobowości jak posłowie na Sejm RP: Leszek Dobrzyński oraz Sławomir Nitras, senator RP – Grzegorz Napieralski, wicewojewoda Marek Subocz, radni Sejmiku Wojewódzkiego, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, a także przedstawiciele PFRON oraz Zarządu Głównego PSOUU.

Nie zabrakło przedstawicieli Starostwa Powiatowego, kilku gmin powiatu kamieńskiego, przedstawicieli wielu instytucji, jak również szkół, jak również zaprzyjaźnionych z kamieńskim Kołem PSOUU tej podobnych placówek.

Po mszy św. utworzył się wspaniały, długi, kolorowy (barwny) korowód, na którego czele maszerowała orkiestra Marynarki Wojennej z 8 Flotylli Wybrzeża w Świnoujściu.

Po korowodzie zaproszeni goście spotkali się na sali OREW przy ul. Garncarskiej, gdzie wysłuchali historii Koła w pigułce, jak również obejrzeli przedstawienie zatytułowane „Przesłanie” w wykonaniu podopiecznych Koła – Jubilata, w którym młodzi artyści nawiązali do brakującego ogniwa Koła jakim jest bez wątpienia Środowiskowy Dom Samopomocy.

Przewodnicząca Koła, Jolanta Janik podziękowała wszystkim za przybycie i ze wzruszeniem wręczyła zasłużonym, długoletnim pracownikom okolicznościowe medale wykonane z brązu, a nadane przez ZG PSOUU w Warszawie.

Ten zaszczyt przypadł w udziale: Eulalii Marcinkowskiej, Julicie Szelidze – Dyjak, Justynie Pietruchowskiej oraz Wojciechowi Woźniakowi i Arkadiuszowi Plejzerowi.

W swych słowach przewodnicząca J. Janik, powiedziała także m.in., że to co dziś istnieje, dwadzieścia lat temu ani myślała w najgłębszych myślach, że będzie tym co jest teraz. Podkreśliła, że dzięki szerokiej pomocy wielu wspaniałych ludzi i instytucji, Koło zastajemy w tak znakomitej kondycji i życzeniem niej samej, jak również podopiecznych i pracowników, jest to, aby w dalszym ciągu systematycznie poszerzać i rozwijać to co dotąd w nie łatwy przecież sposób do dziś stworzono.

W maju 1996 roku, grupka rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym, skrzyknęła się na pewnym zebraniu. W ten sposób aktywowano kamieńskie Koło PSOUU, które 25 października tego samego roku, zostało zarejestrowane w Zarządzie Głównym PSOUU w Warszawie, jako Koło PSOUU w Kamieniu Pomorskim.

Niespełna rok potem, a dokładniej 9 czerwca 1997 r., Urząd Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim przekazał na potrzeby Koła, placówkę po Szkole Podstawowej nr 1. mieszczącą się przy ulicy Kopernika 12.

I tak się zaczęła się tworzyć nowa, jakże ważna okazuje się historia, szczęśliwa przy tym historia, która trwa po dziś dzień. Happy end jest to wszystkich, którzy tworzyli i tworzą to wspaniałe dzieło, zwieńczone dziś Jubileuszem 20 – lecia istnienia tego zacnego Stowarzyszenia.

W liście do Koła – Jubilata, napisanego przez szefa PIS, Jarosława Kaczyńskiego, a odczytanego przez posła na Sejm RP, L. Dobrzyńskiego, ten wypowiedział między innymi piękne i jakże znamienne słowa: „(…) Jesteście rycerzami miłosierdzia. (…)”. I coś w tych słowach jest naprawdę wielkiego, a przy tym jakże przejmującego i zarazem ujmującego.

Po barwnym korowodzie dzieci, młodzież i ich opiekunowie bawili się w różnych salach budynku podczas zabaw integracyjnych, a także w położonych nieopodal Warsztatach Terapii Zajęciowej, gdzie ci nieco starsi, bawili się także wspaniale, wyśmienicie i znakomicie. Tryskając przy tym znakomitym pełnym uroku humorem.

 

Rys historyczny kamieńskiego Koła – Jubilata:

Integracja, edukacja, opieka, wychowanie, stymulacja, szacunek, przyjaźń, praca, pomoc, wspólnota, aktywizacja, sprawność, tolerancja, równość, godność czy rehabilitacja – to nadrzędne wartości ludzkiej bytności jakie są respektowane, chronione i egzekwowane przez wszystkich związanych z kamieńskim Kołem PSOUU.

Top zaiste piękny dar, dar wszystkich tutaj zgromadzonych ludzi.

Warto wiedzieć, iż głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans „ONI”, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzenie różnorodnych usług m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, w tym socjoterapii, edukacji, rewalidacji i wychowania z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.

Od 1998 roku Koło prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW), przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W tym też roku utworzono i dokonano rejestracji Zakładu Opieki Zdrowotnej (od 2012 Podmiot Leczniczy) w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Obecnie, Koło prowadzi dla swoich podopiecznych w formie świadczeń zdrowotnych, wielospecjalistyczną pomoc między innymi w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii.

Posiada bazę zabiegową oraz świetnie wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, co pozwala na świadczenie usług osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kamieńskiego.

Jako Podmiot Leczniczy, posiada oznaczony profil medyczny, między innymi w kierunku „Poradni Rehabilitacyjnej” oraz „Pracowni Fizjoterapii” i jest w pełni gotowy na świadczenie usług w tym zakresie.

Dla najmłodszych dzieci (0 – 6 roku życia) Stowarzyszenie prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju, z którego korzysta 29 osób.

W 2012 r. otwarta została trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, zwaną „Szkoła Przysposabiająca do Pracy” oraz Przedszkole Integracyjne dla dzieci od 3 do 5 lat.

Od 2000 roku w strukturach stowarzyszenia działa Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), przeznaczony dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia, z niepełnosprawnością intelektualną i wobec których orzeczono niezdolność do pracy.

Szczególnym rodzajem realizowania celów Koła jest funkcjonujący od lutego 2012 roku Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ), który zatrudnia po rozszerzeniu zatrudnienia w roku 2014, na podstawie umowy o pracę, 31 osób z niepełnosprawnością i zajmuje się produkcją i dostawą do odbiorcy posiłków obiadowych.

Oprócz działań stałych Stowarzyszenie organizuje również imprezy integracyjne, liczne wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, szereg imprez sportowych o charakterze cyklicznym i jednorazowym. Koło posiada status organizacji pożytku publicznego.

W OREW prowadzone są zajęcia edukacyjne oraz rehabilitację 32 dzieci w wieku 3 – 25 lat, które uczęszczając do OREW, spełniają swój obowiązek szkolny. W WTZ Stowarzyszenie zajmuje się dorosłymi, w projekcie „ON.

Równolegle prowadzona jest terapia zajęciowa oraz aktywizacja zawodowa i rehabilitacja naszych 54 beneficjentów. Prowadzona jest również praca z osobami niepełnosprawnymi, oferując im pomoc w ramach projektu „Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek”. Dzięki temu Koło ma również zapewnione zaplecze rehabilitacyjne nie tylko dla wszystkich wymagających rehabilitacji podopiecznych, ale również osób z zewnątrz.

Projekt jest finansowany ze środków PFRON i w jego ramach, z rehabilitacji korzysta 57 osób.

W wyniku realizacji kolejnych projektów; aktywizacją zawodową zostało objęte 108 osób, z czego na obecną chwilę, 32 osoby podjęło zatrudnienie, a działaniami przedszkola objęte zostało w sumie 53 osób.

Kamieńskie Koło obchodzące tak piękny Jubileusz wspierane było przez wielu. Dzięki niekiedy uporowi, dążeniu do celu, udało się stworzyć wspaniały ośrodek, którym można się poszczycić w całej Polsce.

Wspaniała, niemal rodzinna, wspólna ciężka i odpowiedzialna praca tak wielu pracowników, daje znakomite wyniki, idące w wielką wdzięczność wszystkich podopiecznych i ich rodzin.

Kiedyś niedoceniani, dziś – doceniani i cenieni. 20. lat starań, ciężkiej i jakże owocnej pracy całego kamieńskiego Koła PSOUU, to niewątpliwie znakomita i ważna wizytówka samego Kamienia Pomorskiego i całej pięknej i przyjaznej wszystkim Ziemi Kamieńskiej.

Obserwator

 

Doroczny Dzień Godności i wspaniały Jubileusz 20 – lecia kamieńskiego Koła PSOUU… Reviewed by on . Dzień 5 maja przechodzi do historii Kamienia Pomorskiego dwoma niezwykłymi i ważnymi uroczystościami: dorocznym Dniem Godności Osób z Niesprawnością Intelektual Dzień 5 maja przechodzi do historii Kamienia Pomorskiego dwoma niezwykłymi i ważnymi uroczystościami: dorocznym Dniem Godności Osób z Niesprawnością Intelektual Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top