środa, 1 luty 2023, 17:14

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Kamień Pomorski » Niezapomniany i uroczysty Dzień Godności w kamieńskim Kole PSONI…
Niezapomniany i uroczysty Dzień Godności w kamieńskim Kole PSONI…

Niezapomniany i uroczysty Dzień Godności w kamieńskim Kole PSONI…

sobota, 06 maja 2017, 22:53 Kategoria: Gmina Kamień Pomorski, POWIAT, REGION, społeczeństwo

Dzień 5 maja przechodzi do historii Kamienia Pomorskiego kolejną ważną uroczystością, jaką był doroczny Dzień Godności Osób z Niesprawnością Intelektualną  (ustanowiony w roku 1999), zorganizowany przez kamieńskie Koło PSONI (Polskie Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną), którym od samego początku, a więc już od 21. lat,  kieruje jego przewodnicząca , Jolanta Janik.

Z tej okazji w miejscowej Katedrze odbyła się msza św. w intencji wszystkich uczestników oraz pracowników tego stowarzyszenia, sprawowana przez biskupa pomocniczego Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, ks. Henryka Wejmana. W uroczystościach udział wzięło całe mnóstwo zacnych ludzi, w tym takie osobowości jak poseł na Sejm RP, Leszek Dobrzyński. Nie zabrakło przedstawicieli Starostwa Powiatowego, ze starostą oraz jego zastępcą, burmistrzów kilku gmin powiatu kamieńskiego, w tym gospodarza kamieńskiej Gminy, czy Gminy Golczewo, jak również przedstawicieli wielu miejscowych instytucji i szkół, jak również zaprzyjaźnionych z kamieńskim Kołem PSONI tej podobnych placówek.

Mimo, że ostatnio pogoda nie dopisuje, a jeszcze tego dnia rano, w Kamieniu padało, od trwania mszy św., a także później, było choć pochmurno, to przy tym ciepło i co ważne, nie padał deszcz. Po mszy św. utworzył się piękny, długi i zarazem kolorowy korowód, na którego czele zaprezentowała się orkiestra Marynarki Wojennej z 8 Flotylli Wybrzeża w Świnoujściu, a całość przeszła w asyście policji ulicami miasta.

Po korowodzie, zaproszeni goście oraz sami uczestnicy spotkali się na sali OREW przy ul. Garncarskiej, gdzie przewodnicząca Koła wyróżniła kilkoro wieloletnich pracowników, a w chwile potem rozpoczęła się znakomita i pełna radości zabawa, prowadzona w takt muzyki granej przez DJ, w której takty wpleciono interesujące i zarazem emocjonujące konkursy. Wybrano jak przystało na bal, królową i króla balu, a także rozstrzygnięto konkurs m. in. na najciekawsze przebrania poszczególnych grup, które zostały nagrodzone wartościowymi upominkami.

Wcześniej Jolanta Janik podziękowała wszystkim za przybycie, i zaszczycenie tej imprezy swoimi osobami. W kilku słowach przewodnicząca kamieńskiego Koła PSONI powiedziała również m.in., że to co dziś istnieje, i to od ponad dwadzieścia lat, ani myślała wtenczas w najgłębszych myślach, że będzie tym co jest teraz,. Jak przy tym jak jest bardzo pożyteczne, jakże potrzebne środowisku i jakże jest dla wielu ważne. Podkreśliła również, że dzięki szerokiej pomocy wielu wspaniałych ludzi i instytucji, kamieńskie Koło trwa w tak świetnej kondycji, i życzeniem nie tylko niej samej, jest to, aby w dalszym ciągu systematycznie poszerzać i rozwijać to co dotąd w nie łatwy przecież sposób na obecną chwilę stworzono.

A zaczęło się skromnie. Było to w maju 1996 roku, kiedy grupka rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym skrzyknęła się na pewnym nieformalnym zebraniu. W ten sposób aktywowano kamieńskie ówczesne Koło PSOUU (zmiana na PSONI została zatwierdzona w lutym tego roku. – przyp. red.), które 25 października tego samego roku, zostało zarejestrowane w Zarządzie Głównym PSOUU w Warszawie, jako Koło PSOUU w Kamieniu Pomorskim. Niespełna rok potem, a dokładniej 9 czerwca 1997 r., Urząd Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim przekazał na potrzeby Koła, placówkę po Szkole Podstawowej nr 1. mieszczącą się przy ulicy Kopernika 12. I tak się zaczęła się tworzyć nowa, jakże ważna okazuje się historia, bardzo przy tym niezwykła historia, która trwa po dziś dzień.

Integracja, edukacja, opieka, wychowanie, stymulacja, szacunek, przyjaźń, praca, pomoc, wspólnota, aktywizacja, sprawność, tolerancja, równość, godność czy rehabilitacja – to nadrzędne wartości ludzkiej bytności jakie są respektowane, chronione i egzekwowane przez wszystkich związanych z kamieńskim Kołem PSONI. Warto wiedzieć, iż głównym celem tego prężnego stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans „ONI”, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzenie różnorodnych usług m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, w tym socjoterapii, edukacji, rewalidacji i wychowania z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach. Od 1998 roku Koło prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW), przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W tym też roku utworzono i dokonano rejestracji Zakładu Opieki Zdrowotnej (od 2012 r. Podmiot Leczniczy) w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Obecnie Koło prowadzi dla swoich podopiecznych w formie świadczeń zdrowotnych, wielospecjalistyczną pomoc między innymi w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii. Posiada bazę zabiegową oraz świetnie wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, co pozwala na świadczenie usług osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kamieńskiego. Jako Podmiot Leczniczy, posiada oznaczony profil medyczny, między innymi w kierunku „Poradni Rehabilitacyjnej” oraz „Pracowni Fizjoterapii” i jest w pełni gotowy na świadczenie usług w tym zakresie. Dla najmłodszych dzieci (0 – 6 roku życia), stowarzyszenie prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju.

W 2012 r. otwarta została trzyletnia szkoła specjalna, przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, zwaną „Szkoła Przysposabiająca do Pracy” oraz Przedszkole Integracyjne dla dzieci od 3 do 5 lat. Od 2000 roku, w strukturach stowarzyszenia działa Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), mieszczący się przy ul. Kopernika, a przeznaczony jest dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia, z niepełnosprawnością intelektualną i wobec których orzeczono niezdolność do pracy.

Szczególnym rodzajem realizowania celów Koła jest funkcjonujący od lutego 2012 roku Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ), zatrudniający wiele osób z niepełnosprawnością i zajmującymi się produkcją i dostawą do odbiorcy posiłków obiadowych. Oprócz działań stałych kamieńskie stowarzyszenie organizuje również imprezy integracyjne, liczne wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, szereg imprez sportowych o charakterze cyklicznym i jednorazowym. Koło posiada status organizacji pożytku publicznego.

Kamieńskie Koło wspierane było i jest w dalszym ciągu, przez bardzo wielu nie tylko wyjątkowych ludzi. Dzięki niekiedy uporowi, a zarazem dążeniu do wyznaczonego sobie celu, dziś udało się stworzyć wspaniały ośrodek, którym nasz powiat może się poszczycić w dosłownie całym kraju. Wspaniała, niemal rodzinna, a zarazem wspólna ciężka i odpowiedzialna praca tak wielu pracowników, daje znakomite wyniki, idące w wielką wdzięczność wszystkich podopiecznych i ich rodzin.

Kiedyś niedoceniani, dziś – doceniani i co ważne – cenieni. Ponad 20. lat nie łatwych starań, a zarazem ciężkiej i jakże owocnej pracy całego kamieńskiego Koła PSONI, to niewątpliwie znakomita i ważna wizytówka samego Kamienia Pomorskiego i całej pięknej i przyjaznej wszystkim Ziemi Kamieńskiej.

Obserwator

Niezapomniany i uroczysty Dzień Godności w kamieńskim Kole PSONI… Reviewed by on . Dzień 5 maja przechodzi do historii Kamienia Pomorskiego kolejną ważną uroczystością, jaką był doroczny Dzień Godności Osób z Niesprawnością Intelektualną  (ust Dzień 5 maja przechodzi do historii Kamienia Pomorskiego kolejną ważną uroczystością, jaką był doroczny Dzień Godności Osób z Niesprawnością Intelektualną  (ust Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top