sobota, 23 wrzesień 2023, 04:15

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Kamień Pomorski » Święto Służby Więziennej
Święto Służby Więziennej

Święto Służby Więziennej

wtorek, 27 czerwca 2017, 22:05 Kategoria: Gmina Kamień Pomorski, REGION, społeczeństwo

30 czerwca br. uroczystą mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie rozpoczną się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się: uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej, wręczenie odznaczeń państwowych i odznak resortowych oraz defilada funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Spośród funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach podstawowych okręgu szczecińskiego, w czasie uroczystości w Warszawie trzech funkcjonariuszy będzie awansowanych na wyższy stopień służbowy, a jeden funkcjonariusz otrzyma odznaczenie resortowe. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie będzie także reprezentowany przez poczet sztandarowy oraz funkcjonariuszy szczecińskiej Grupy Interwencyjnej. Służba Więzienna to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy zdecydowali się włożyć mundur, podjąć trud służenia Ojczyźnie. Poświęcić część swojego życia pomocy drugiemu człowiekowi, poprzez żmudną i często niewdzięczna pracę przywrócenia społeczeństwu ludzi, którzy popełnili przestępstwo.

W zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie pełni służbę 1696 funkcjonariuszy oraz 86 pracowników cywilnych. Służba coraz bardziej otwiera się na „piękniejszą” płeć. W szczecińskim okręgu pracuje już 250 pań, co stanowi 15% ogółu zatrudnionych. Jesteśmy formacją nowoczesną i dobrze przygotowaną do pełnienia trudnej służby. Nasi funkcjonariusze w 52% posiadają wyższe wykształcenie. Większość z nas to ludzie młodzi i aktywni – 68% w przedziale wiekowym 30-40 lat.

W samym Areszcie Śledczym w Kamieniu Pomorskim, który podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie, służbę pełni 67 funkcjonariuszy oraz 9 pracowników cywilnych. W jednostce pracują 22 kobiety, co stanowi prawie 33% obsady kadrowej. Ponad 68% funkcjonariuszy posiada wykształcenie wyższe. Przeważająca liczba funkcjonariuszy to młodzi ludzie, w przedziale wiekowym 26 – 40 lat, ze stażem służby od 5 do 15 lat. W codziennej pracy staramy się wypełnić naszą misję, na która składają się trzy cele :

  • Ochrona społeczeństwa
  • Humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności
  • Resocjalizacja skazanych.

W wykonywanej pracy wymagamy od osadzonych przestrzegania porządku i dyscypliny, postępując przy tym w sposób humanitarny, z poszanowaniem ich godności i przestrzeganiem przysługujących im praw. Przede wszystkim jednak resocjalizujemy – staramy się zmienić ludzką osobowość. W głównej mierze poprzez zatrudnienie skazanych (pracę wykonuje 50% z nich) a także naukę, terapie i udział w programach resocjalizacji. W naszej pracy cały czas mamy na uwadze, że w większości przypadków każda kara ma swój kres i skazany będzie musiał wcześniej, czy później wrócić do społeczeństwa. Nasze wysiłki mają na celu spowodowanie, aby po opuszczeniu zakładu karnego potrafił żyć bez popełniania przestępstw.

Służymy społeczeństwu, aby mogło żyć bezpiecznie.

Święto Służby Więziennej Reviewed by on . 30 czerwca br. uroczystą mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie rozpoczną się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. Na Placu Marszałka Józefa 30 czerwca br. uroczystą mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie rozpoczną się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. Na Placu Marszałka Józefa Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top