piątek, 2 grudzień 2022, 11:40

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Kamień Pomorski » O diecezji szczecińsko-kamieńskiej w MHZK
O diecezji szczecińsko-kamieńskiej w MHZK

O diecezji szczecińsko-kamieńskiej w MHZK

czwartek, 13 lipca 2017, 21:30 Kategoria: Gmina Kamień Pomorski, historia, religia

W zeszłą sobotę, 8 bm., w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej odbyło się spotkanie autorskie z ks. dr. Robertem Masalskim, który zaprezentował swą, zatytułowaną „Dzieje diecezji szczecińsko-kamieńskiej 1972-1992”, książkę wydaną w ubiegłym roku przez Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie i wpisującą się w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski na terenie naszej archidiecezji. Autor, po otrzymaniu święceń kapłańskich w 2000 r., przez dwa lata był wikariuszem w kamieńskiej parafii katechizując uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. Następnie podjął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zdobywając tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Od dziesięciu lat jest dyrektorem Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie, a od 2010 r. redaktorem naczelnym „Prezbiterium. Pisma urzędowego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej” i proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej na szczecińskim Osowie. W 2014 r. otrzymał godność kanonika kamieńskiej kapituły kolegiackiej.

Zaprezentowana przez ks. dr. Masalskiego w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej książka stanowi rozszerzoną wersję jego rozprawy doktorskiej. Pierwsza promocja publikacji odbyła się 26 stycznia br. w Szczecinie. Licząca 576 stron praca stanowi obszerne zaprezentowanie historii, powołanej do życia bullą papieża Pawła VI z 28 czerwca 1972 r. i podniesionej do rangi archidiecezji przez Jana Pawła II 25 marca 1992 r., diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Książkę, którą autor dedykował swym rodzicom – Helenie i Mieczysławowi Masalskim otwiera przedmowa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ks. abp. prof. dr. hab. Andrzeja Dzięgi.

Na rozprawę składa się sześć rozdziałów. W pierwszym z nich Autor ukazał genezę diecezji. W kolejnym przedstawił jej zarząd i instytucje centralne – biskupów diecezjalnych i pomocniczych, kurię, sąd biskupi, kapituły, w tym powstałą w 1979 r. kamieńską kapitułę kolegiacką, otwarte w 1990 r. w katedrze szczecińskiej muzeum diecezjalne (zorganizowane przez proboszcza naszej parafii w latach 1962-1980 i długoletniego diecezjalnego konserwatora zabytków ks. inf. Romana Kostynowicza), oraz diecezjalny dom rekolekcyjny. W trzecim rozdziale przedstawiona została sieć parafialna i dekanalna diecezji jak również omówione zostały zagadnienia związane z budownictwem sakralnym i diecezjalnymi sanktuariami. Kolejny rozdział poświęcony został duchowieństwu i wiernym. Autor zaprezentował powstanie i działalność Wyższego Seminarium Duchownego, formację kapłańską, zakony i zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie znajdujące się na terenie diecezji, a także pochodzenie wiernych, dla których tzw. Ziemie Odzyskane stały się domem po II wojnie światowej. Rozdział piąty podejmuje tematykę szeroko pojętej działalności duszpasterskiej, ostatni szósty zaś aktywności religijno-społecznej. Przedstawione w nim zostały zrzeszenia kościelne, działalność charytatywna prowadzona przez Kościół, kościelne media (z których pierwszym było ukazujące się od 1973 r. pismo „Prezbiterium”) i kultura religijna. W tym ostatnim podrozdziale ukazano postaci szczególnie ważne dla katolickiego życia kulturalnego w naszym regionie: ks. Romana Kostynowicza, duszpasterza środowisk twórczych ks. Jana Marcina Mazura (wikariusza kamieńskiej parafii w latach 1971-1974 i przyjaciela Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim) oraz małżeństwa Kulmów – Joanny (poetki, autorki książek dla dzieci i młodzieży) oraz Jana (reżysera, muzyka i filozofa), którzy w okresie dwudziestolecia diecezji mieszkali w Strumianach koło Stargardu.

Przygotowanie publikacji poprzedziła obszerna kwerenda przeprowadzona przez Autora w 29 archiwach, w których znajdują się materiały archiwalne dotyczące tytułowej tematyki. Imponująco prezentuje się również zamieszczona w książce blisko pięćdziesięciostronicowa bibliografia. To wszystko czyni z omawianej pracy ważną pozycję wśród publikacji o najnowszych dziejach Kościoła Katolickiego na Pomorzu Zachodnim. W tym miejscu trzeba również podkreślić, iż książka ks. dr. Roberta Masalskiego stanowi pierwszą syntezę dziejów diecezji szczecińsko-kamieńskiej wypełniając lukę w historiografii, jaka do czasu wydania ww. publikacji istniała.

Książka „Dzieje diecezji szczecińsko-kamieńskiej 1972-1992” jest do nabycia na stoisku z pamiątkami i dewocjonaliami w kruchcie południowej katedry kamieńskiej. Zapraszamy do lektury!

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

O diecezji szczecińsko-kamieńskiej w MHZK Reviewed by on . W zeszłą sobotę, 8 bm., w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej odbyło się spotkanie autorskie z ks. dr. Robertem Masalskim, który zaprezentował swą, zatytułowaną „ W zeszłą sobotę, 8 bm., w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej odbyło się spotkanie autorskie z ks. dr. Robertem Masalskim, który zaprezentował swą, zatytułowaną „ Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top