sobota, 2 grudzień 2023, 05:57

Strona główna » REGION » Europejski Dzień Seniora 2017
Europejski Dzień Seniora 2017

Europejski Dzień Seniora 2017

piątek, 06 października 2017, 07:50 Kategoria: REGION, społeczeństwo

Obchody Dnia Seniora przypadają w tym roku w piątek 20 października. Nie jest to jedyne ich święto, bowiem Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach zarówno na poziomie globalnym jaki lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora właśnie i 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie te daty mają wspólny cel –  kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz podejmowanie wszelkich działań aby zapewnić im godne życie. Walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku – to zadanie priorytetowe. Powinno to się odbywać nie tylko poprzez ułatwienie dostępu do opieki medycznej, ale także poprzez zapewnienie pełnego dostępu do życia kulturalnego i społecznego.

Obchody wszystkich świąt naszych nestorów sygnalizują nieuniknioną rewolucję demograficzną. Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Analizy wskazują, że w 2050 roku liczba ta wzrośnie do 2. miliardów. Społeczeństwo starzeje się. To będzie powodowało, że starsi ludzie będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Będą pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą. Zdecydowana większość seniorów mieszkać będzie w krajach rozwijających się. W Polsce sytuacja demograficzna kształtować się będzie podobnie. GUS po raz kolejny opublikował prognozy dotyczące demograficznej przyszłości. Już za niespełna 15 lat dwie na trzy gminy będą w ponad 20 proc. zamieszkane przez osoby w wieku przekraczającym 64 lata. Dziś jest to raptem jedna na 25 gmin. W 2016 r. odsetek osób w wieku 65 i więcej lat był wyższy niż 20 proc. w zaledwie 107 (ok. 4 proc.) gminach. Gminy te były położone przede wszystkim w województwie podlaskim oraz lubelskim. W 2030 r. taka sytuacja będzie już miała miejsce w dwóch trzecich gmin w Polsce, praktycznie na terenie całego kraju, za wyjątkiem Małopolski i Pomorza. Zatem już dziś czynione są starania do większego aktywizowania osób w starszym wieku, coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji: kursy, warsztaty, szkolenia, czy kluby zainteresowań dla seniorów. Prężnie działają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Widzimy to na co dzień w naszym powiecie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że wszelkie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość. A nasi Seniorzy nie pozostają bezczynni. Uprawiają sporty, pracują zawodowo i pomagają swoim dzieciom w prowadzeniu domów i wychowywaniu dzieci. Wielu z nich pracuje jako opiekunowie osób chorych i niepełnosprawnych.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego nt. stanu i struktury ludności wynika, że w 2016 roku statystyczny mieszkaniec Polski miał przeciętnie 40,2 lata. Z raportu wynika też, że Polacy się starzeją. Od roku 2000 mediana wieku statystycznego mieszkańca Polski wzrosła o 4,8 lat, a od początku lat 90. ubiegłego wieku – o 7,9 lat. Łatwo więc obliczyć, że za kilkadziesiąt lat w naszym kraju mieszkańcy będą statystycznymi sześćdziesięciolatkami. I co dziś zrobimy dla Seniorów, zrobimy to dla siebie samych, zwłaszcza, że jak zauważono w raporcie, niska liczba urodzeń nie gwarantuje – już  od 25 lat – prostej zastępowalności pokoleń.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
PSSE w Kamieniu Pomorski

Europejski Dzień Seniora 2017 Reviewed by on . Obchody Dnia Seniora przypadają w tym roku w piątek 20 października. Nie jest to jedyne ich święto, bowiem Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach zaró Obchody Dnia Seniora przypadają w tym roku w piątek 20 października. Nie jest to jedyne ich święto, bowiem Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach zaró Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top