niedziela, 25 wrzesień 2022, 00:58

Strona główna » WYDARZENIA » gospodarka » Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2018 r.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2018 r.

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2018 r.

środa, 10 stycznia 2018, 07:31 Kategoria: gospodarka, REGION

1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kasę fiskalną, niezależnie od wysokości obrotów, muszą posiadać zwolnione dotychczas m.in. kantory wymiany walut i wesołe miasteczka.

Nowe rozporządzenie określa zwolnienia na rok 2018 niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia. Od nowego roku obligatoryjnym obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, niezależnie od wielkości obrotu, objęte zostaną nowe grupy usług, takie jak np. sprzedaż biletów do cyrków, wesołych miasteczek, dyskotek i na sale taneczne.

Zwolnienie obejmuje czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Katalog czynności wymienionych w załączniku nie uległ dużym zmianom w odniesieniu do katalogu obowiązującego w 2017 r. Wśród czynności wymienionych w załączniku nie znalazły się jednak usługi w zakresie wymiany walut z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, które korzystały dotychczas ze zwolnienia przedmiotowego.

Zwolnienia ze względu na wysokość obrotów

W rozporządzeniu określono katalog zwolnień podmiotowych i podmiotowo-przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania. Dotychczasowy poziom kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą został utrzymany. W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku kwota ta nadal liczona będzie proporcjonalnie do okresu działalności w danym roku podatkowym.

Wyłączenia ze zwolnień przedmiotowych i podmiotowych

Rozporządzenie zawiera katalog czynności, do których nie mają już zastosowania dotychczasowe zwolnienia bez względu na poziom osiąganych obrotów. Wykonanie takiej działalności wiąże się z koniecznością ich ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Kasę fiskalną od 1 stycznia br. muszą zatem stosować podatnicy, którzy świadczą:

  • usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe;
  • usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, na sale taneczne;
  • usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Dla tych usług, które w 2018 r. zostały objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania, wprowadzony został okres dostosowawczy na zakup kasy rejestrującej. Podatnicy wykonujący te rodzaje usług mają czas na zakup i instalację kasy fiskalnej do 31 marca 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących stanowi on wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2018 r.

Małgorzata Brzoza

Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2018 r. Reviewed by on . 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kasę fiskalną, nieza 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kasę fiskalną, nieza Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top