czwartek, 30 czerwiec 2022, 16:00

Strona główna » TWOJA GMINA » Gmina Kamień Pomorski » Co ukrywa Burmistrz Kamienia Pomorskiego?

Co ukrywa Burmistrz Kamienia Pomorskiego?

wtorek, 27 lutego 2018, 15:19 Kategoria: Gmina Kamień Pomorski, społeczeństwo

Do naszej redakcji dotarła informacja przekazana przez radnego Ariela Juszczaka, który za naszym pośrednictwem pyta:

Dlaczego burmistrz Stanisław Kuryłło nie udostępnił do publicznej wiadomości ponad 20 z swoich 37 „Zarządzeń” z 2018r? „Nie mamy nic do ukrycia” – mówił burmistrz w kwietniu 2015r. W Biuletynie Informacji Publicznej brakuje trzech dokumentów dotyczących zarządzonych zebrań wyborczych w Sołectwie Śniatowo, Miłachowo i Kukułowo.

Jeszcze w kwietniu 2015r, na łamach jednego z portali informacyjnych był cytowany Stanisław Kuryłło „Nie mamy nic do ukrycia, dlatego chcemy postawić na transparentność i przejrzystość.” Do dziś nie został upubliczniony „Rejestr umów z 2017r”. Zgodnie z ustawą o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r w Rozdziale 1, par. 1, pkt. 1 czytamy: „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”.

W dniu 24 lutego odbyło się zebranie sołeckie w Śniatowie, a 25 lutego 2018r w Miłachowie i Kukułowie. We wszystkich przypadkach były to zebrania, na których wybierano Sołtysów i Rady Sołeckie. Burmistrz Stanisław Kuryłło wydał na tą okoliczność trzy Zarządzenia:

  • nr 21/2018 z dnia 5 lutego w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Śniatowo oraz zwołania zebrania wiejskiego w tym celu
  • oraz adekwatne do okoliczności dwa Zarządzenia  dotyczące Sołectwa Miłachowo i Kukułowo.

W Biuletynie Informacji Publicznej brakuje Zarządzeń nr 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36. Dlaczego nie zamieszczono informacji o zebraniach również w kalendarzu wydarzeń dostępnym na oficjalnej stronie urzędu miejskiego?

Kto odpowiada za organizację pracy urzędu? Referatem Organizacyjnym w kamieńskim ratuszu kieruje sekretarz gminy Anna Stanaszek-Kaczor.

Czym jest „Zarządzenie”?

„Zarządzenie” jest prawną formą działania, za której pomocą burmistrz, może odejmować władcze rozstrzygnięcia. We wszystkich przypadkach, które mają na celu władcze załatwienie określonej sprawy (niebędącej sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej), niezależnie od tego, czy ustawodawca wprost wskazuje na działanie w tej formie, organ wykonawczy gminy wydaje zatem zarządzenie. W rezultacie każdy akt pochodzący od burmistrza gminy jest zarządzeniem, w stosunku do którego zachodzi możliwość objęcia go zarówno nadzorem wojewody, jak i kontrolą ze strony sądów administracyjnych.

http://www.bip.kamienpomorski.pl/6068,zarzadzenia-2018-rok

Co ukrywa Burmistrz Kamienia Pomorskiego? Reviewed by on . Do naszej redakcji dotarła informacja przekazana przez radnego Ariela Juszczaka, który za naszym pośrednictwem pyta: Dlaczego burmistrz Stanisław Kuryłło nie ud Do naszej redakcji dotarła informacja przekazana przez radnego Ariela Juszczaka, który za naszym pośrednictwem pyta: Dlaczego burmistrz Stanisław Kuryłło nie ud Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top