sobota, 2 grudzień 2023, 07:32

Strona główna » WYDARZENIA » kronika zdarzeń » Blokada rachunku oszusta paliwowego w ramach STIR
Blokada rachunku oszusta paliwowego w ramach STIR

Blokada rachunku oszusta paliwowego w ramach STIR

wtorek, 30 października 2018, 07:32 Kategoria: kronika zdarzeń, REGION
  • Podejrzenie wykorzystywania działalności banków do wyłudzeń skarbowych, powodem blokady rachunków bankowych podmiotu przez Szefa KAS.
  • Analiza informacji i działania zabezpieczające zostały przeprowadzone przez pracowników i funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

W oparciu o informacje zawarte STIR* pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zidentyfikowali podmiot działający w strukturach międzynarodowej grupy dokonującej obrotu olejem napędowym i jego przeklasyfikowania. Te działania umożliwiały wprowadzanie wyrobów na rynki państw UE jako substytutu oleju napędowego z pominięciem uiszczenia podatku od towarów i usług oraz akcyzy.

W związku z podejrzeniem wykorzystywania działalności banków do wyłudzeń skarbowych, Szef KAS dokonał blokady rachunków bankowych, a Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie podjął kontrolę celno-skarbową i postępowanie przygotowawcze. Zabezpieczone zostały nośniki danych oraz dokumentacja finansowo-księgowa podejrzanego podmiotu w dwóch lokalizacjach, tj. na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Naczelnik urzędu skarbowego wstrzymał zwrot podatku od towarów i usług. Przybliżona łączna kwota nierozliczonego podatku należnego, skutkująca zaniżeniem zobowiązania podatkowego oraz kwota nienależnie zwrócona podatnikowi na rachunek bankowy w okresach objętych kontrolą celno-skarbową wynosi około 2,4 mln zł. Szef KAS oraz Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie współpracują w tej sprawie z administracjami podatkowymi Wielkiej Brytanii, Niemiec i Malty.

Najważniejszym celem ustawy STIR jest ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami skarbowymi dokonywanymi najczęściej przez zorganizowane grupy przestępcze. Następuje to poprzez generowanie sztucznych tzw. transakcji karuzelowych za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych. Faktycznym celem tych transakcji jest wyłudzenie podatku w postaci nienależnego zwrotu VAT, co powoduje znaczne straty Skarbu Państwa.

* System STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) wprowadzony w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych umożliwia wymianę informacji między sektorem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS).

Małgorzata Brzoza

Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie

Blokada rachunku oszusta paliwowego w ramach STIR Reviewed by on . Podejrzenie wykorzystywania działalności banków do wyłudzeń skarbowych, powodem blokady rachunków bankowych podmiotu przez Szefa KAS. Analiza informacji i dział Podejrzenie wykorzystywania działalności banków do wyłudzeń skarbowych, powodem blokady rachunków bankowych podmiotu przez Szefa KAS. Analiza informacji i dział Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top