sobota, 23 wrzesień 2023, 03:52

Strona główna » WYDARZENIA » kronika zdarzeń » 24 tony nielegalnych odpadów nie wjechało do Polski
24 tony nielegalnych odpadów nie wjechało do Polski

24 tony nielegalnych odpadów nie wjechało do Polski

czwartek, 26 listopada 2020, 07:41 Kategoria: kronika zdarzeń, REGION
  • Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) uniemożliwili wjazd nielegalnych odpadów do Polski.
  • W skontrolowanym samochodzie ujawniono 24 tony odpadów zmieszanych.

 

11 listopada br. funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie udaremnili wjazd samochodu z nielegalnymi odpadami. Kontrola odbywała się na autostradzie A6, w okolicach byłego przejścia granicznego Pomellen-Kołbaskowo.

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, który był prawidłowo oznaczony jako  wykorzystywany do przewozu odpadów. Kierowca przedłożył dokumenty, z których wynikało że przewozi odpady papieru i tektury. Odpady zostały nadane z Niemiec i skierowane były do odbiorcy w Polsce.

W trakcie kontroli stwierdzono że, w ww. naczepie znajdują się inne odpady. Znajdowały się tam odpady zmieszane w formie sprasowanej, zawierające m.in. papier i tekturę, porozrywane worki foliowe i opakowania po napojach z tworzyw sztucznych, elementy gumowe, kawałki plastiku. Odpady również odpady opakowań z tworzyw sztucznych po żywności, czy też po produktach codziennego użytku w gospodarstwach domowych. Odpady były ponadto zabrudzone oraz wydzielały ostrą, nieprzyjemny zapach, która mogła świadczyć o procesach fermentacyjnych pozostałości po żywności w przewożonych odpadach.

Funkcjonariusze KAS doszli do wniosku, że te odpady mogły stanowić mieszaninę odpadów  niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załącznikach do rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006r.  sprawie przemieszczania odpadów. Dlatego uznano je za odpady „spoza  listy”, a takie wymagają procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia oraz zgody właściwego organu.

Działania funkcjonariuszy celno-skarbowych uprawdopodobniły podejrzenie nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów. W efekcie  skierowano wniosek o ocenę towaru do Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował, iż  przewożony ładunek spełnia definicję odpadu określoną w ustawie o odpadach, zgodnie z którą przez odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Ponieważ zgodnie z art. 11b ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, zakazany jest przywóz do Polski zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących  z przetworzenia odpadów komunalnych, transport tych odpadów został uznany za nielegalny.

Zatrzymany pojazd wraz z ładunkiem został skierowany na najbliższy, dysponujący wolnymi miejscami postojowymi parking strzeżony, wyznaczony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami i spełniający warunki magazynowania, gdzie został zabezpieczony w sposób uniemożliwiający oddziaływanie odpadów na środowisko. Transport pozostanie tam do czasu podjęcia decyzji przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  (zwrot do kraju nadania lub utylizacja na terenie kraju).

Małgorzata Brzoza

Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie

24 tony nielegalnych odpadów nie wjechało do Polski Reviewed by on . Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) uniemożliwili wjazd nielegalnych odpadów do Polski. W skontrolowanym samochodzie ujaw Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) uniemożliwili wjazd nielegalnych odpadów do Polski. W skontrolowanym samochodzie ujaw Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top