piątek, 1 grudzień 2023, 01:07

Strona główna » WYDARZENIA » gospodarka » Zwalczanie przestępstw podatkowo-celnych w 2020 r. przez KAS
Zwalczanie przestępstw podatkowo-celnych w 2020 r. przez KAS

Zwalczanie przestępstw podatkowo-celnych w 2020 r. przez KAS

piątek, 29 stycznia 2021, 18:51 Kategoria: gospodarka, REGION
 • 35 tys. kontroli w ramach działań SENT (monitoring przewozu towarów wrażliwych) w 2020 r.
 • Ponad 11 mln zł zablokowanych na kontach bankowych w ramach procedury STIR.
 • 461 kontroli podatkowych i celno-skarbowych z uszczupleniami podatkowymi na 253,5 mln zł.
 • 48 zamkniętych nielegalnych punktów hazardowych.

Działania w ramach kontroli przewozu towarów (SENT)

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zrealizowała w 2020 roku 34.997 kontroli w ramach działań SENT, czyli monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Mimo pandemii koronawirusa i oddelegowania funkcjonariuszy celno-skarbowych do działań związanych m.in. z kordonem sanitarnym, udało się zrealizować więcej kontroli niż w 2019 r – 33.901.

Kontrole realizowane były dwóch trybach:

 • na stałych punktach kontrolnych w Krajniku Dolnym, Kołbaskowie, Lubieszynie;
 • na mobilnych punktach kontrolnych (pozostała część województwa).

W ramach prowadzonych kontroli ujawniono m.in.:

 • wwóz 8,4 ts.y litrów wina Choya bez polskich znaków akcyzowych (uszczuplenie uszczuplenie podatku akcyzowego 14.616 zł);
 • 6,5 tony suszu tytoniowego w Krajniku Dolnym (uszczuplenie uszczuplenie podatku akcyzowego 3.228.800 zł i VAT- 262.400 zł);
 • przywóz odpadów z zagranicy bez zezwolenia – 2 samochody oraz 24 używane silniki (32 tys. zł kary z ustawy  o transporcie drogowym);
 • 2 tys. litrów paliwa żeglugowego (uszczuplenie podatku akcyzowego – 3.644 zł);
 • wwóz odpadów budowlanych i zmieszanych odpadów „komunalnych” (55 tys. zł kary z ustawy o transporcie drogowym).

SENT to system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wrażliwych oraz obrotu paliwami opałowymi. To jedno z głównych zadań kontroli mobilnej, zwłaszcza pod kątem zaangażowania funkcjonariuszy celno-skarbowych. To w dużej mierze działania o charakterze prewencyjnym, ale mające kluczowe znaczenie z punktu widzenia wpływów do budżetu (akcyza, VAT, opłata paliwowa).

Kordon sanitarny i działania epidemiczne – pandemia koronawirusa

W okresie od marca do czerwca 2020 r. funkcjonariusze celno-skarbowi z  kontroli mobilnej wspierali sanitarne punkty kontrolne w Krajniku Dolnym, Kołbaskowie, Lubieszynie, Świnoujściu – Garz i Świnoujściu – Ahlbeck.

Realizowali również kontrole w podmiotach, które zgłaszały zamiar wywozu z Polski towarów zagrożonych brakiem dostępności. Od 24 marca do 23 kwietnia 2020 r. zrealizowano 29 takich kontroli. Najczęściej dotyczyły one zamiaru wywozu preparatów do dezynfekcji (żele, mydła, płyny do dezynfekcji powierzchni), maseczek chirurgicznych i FFP, fartuchów i gogli ochronnych, przyłbic i kombinezonów

Blokady rachunków bankowych (STIR)

W 2020 r. Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie we współpracy z komórką Szefa KAS ds. STIR prowadził działania wobec grup przestępczych dokonujących wyłudzeń skarbowych w zakresie VAT i prania pieniędzy. Prowadzono analizy ryzyka w zakresie wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.

W wyniku czynności prowadzonych we współpracy z prokuraturą:

 • na rachunkach bankowych zabezpieczono ponad 11 mln zł (7 mln zł w 2019 r.);
 • wszczęto kontrole celno-skarbowe i postępowania przygotowawcze wobec 15 podmiotów gospodarczych.

Szacowane uszczuplenia tych podmiotów to ponad 53 mln zł. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do wyłudzeń skarbowych lub prania pieniędzy, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Blokada może zostać przedłużona na okres do 3 miesięcy.

Zwalczanie nielegalnego hazardu

W 2020 r. zrealizowano 48 działań skutkujących zamknięciem nielegalnego punktu hazardowego. Funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS zatrzymali 285 urządzeń do urządzania hazardu (automaty i komputery).  

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe, czynności sprawdzające

Kontrole podatkowe oraz kontrole celno-skarbowe dotyczą prawidłowego rozliczna podatków, weryfikacji legalności prowadzonej działalności i zwalczania zorganizowanej przestępczości gospodarczej.

W 2020 r. urzędy skarbowe woj. zachodniopomorskiego przeprowadziły 77.876 czynności sprawdzających (działania weryfikujące prawidłowość rozliczeń prowadzone w urzędzie). Kwota ustaleń – zaniżonych podatków – wyniosła prawie 239,5 mln zł (239.473.073 zł). Zrealizowano 353 kontrole podatkowe z kwotą ustaleń ponad 45,5 mln zł (45.657.861 zł) oraz 102 kontrole celno-skarbowe z ustaleniami na prawie 208 mln zł (207.754.303 zł). 97 % zrealizowanych kontroli było kontrolami pozytywnymi, czyli ujawniającymi zaniżone podatki.

Ponadto zrealizowano 26 kontrole przed zwrotem VAT, z których uszczuplenia podatkowe wyniosły 1.433.212 zł. W wyniku pięciu kontroli zastosowano sankcje karne w łącznej kwocie 254.752 zł.

Pliki JPK_VAT

Prawie 69 tys. zachodniopomorskich podatników prowadzących działalność gospodarczą jest zobowiązane do przesyłania plików JPK_VAT do urzędów skarbowych. Pliki te zawierają informacje o fakturach VAT i pozwalają nam w automatyczny sposób wyłapywać nieprawidłowości.

Informacje te wykorzystano przy  27.932 czynnościach sprawdzających, gdzie ustalono zmniejszone podatki na kwotę 150.794.803 zł. W 203 kontrolach podatkowych, wykorzystano struktury JPK_VAT i ustalono zmniejszone podatki w wysokości 25.546.074 zł. Natomiast JPK_VAT wykorzystane w 35 kontrolach celno-skarbowych dały większe podatki w wysokości 122.350.140 zł.

 

Małgorzata Brzoza

Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie

 

 

Zwalczanie przestępstw podatkowo-celnych w 2020 r. przez KAS Reviewed by on . 35 tys. kontroli w ramach działań SENT (monitoring przewozu towarów wrażliwych) w 2020 r. Ponad 11 mln zł zablokowanych na kontach bankowych w ramach procedury 35 tys. kontroli w ramach działań SENT (monitoring przewozu towarów wrażliwych) w 2020 r. Ponad 11 mln zł zablokowanych na kontach bankowych w ramach procedury Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

scroll to top